KUTSE jalutuskoosolekule Kikepera looduskaitsealale 29.04

18.04.2024 “Turvasmuldadel majandamine ning maaparandussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis”

ELF tunnustab otsust võtta Hiiumaa väärtuslikud ja elurikkad riigimetsad kaitse alla

Sel talgukevadel teeme üheskoos kodukandi veekogud ohutuks, rajame elurikkaid õppeaedu ja toome talgupaikadesse kultuurielamusi

Kevadilm pani kahepaiksed rändama

Ülemiste keskus toetab loodussõbraliku metsanduse tutvustamist

KUTSE Lavassaare ja Kõrsa soode taastamisprojektide aruteludele

Organisatsioonid üle maailma: taotleme õiglast üleminekut turvalisele ja taskukohasele taastuvenergiasüsteemile

Seminar „Keskkond kahvlis“ - Eest noortalunikud toidutoomise keskkonnamõjust

70 ühenduse pöördumine: biomajandus toob kaasa ökosüsteemide edasise ekspluateerimise

Otsime uusi vabatahtlikke talgujuhte ja saeministreid

Ilmaparandaja: 99 väärtusliku metsaala kaitsest

Reporteritund: põllumajandus ja kliimaeesmärgid

Maia-Liisa Anton PMis: Euroopa põllumajanduspoliitika ei ole kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega

Euroopa looduse taastumiseks astuti väga oluline samm

KUTSE erakondade keskkonnadebatile "Kuidas ohjeldada keskkonnakriisi?"

EKO esitas 99 väärtuslikku metsaala, mille kaitse alla võtmine aitab elurikkust hoida

Euroopa keskkonnaühendused Kadri Simsonile: liikmesriigid peavad väljuma fossiilkütuste lõksust

Keskkonnaühendused ootavad europarlamenti kandideerijailt selgeid keskkonnaeesmärke

ELF toetab Euroopa Komisjoni värsket heitmete vähendamise soovitust, ent peab seda miinimumiks

"Vara küps" ELFi erilinastus 10.02 Tartus - külas Aveliina Helm ja Erik Moora

EELKUTSE erakondade keskkonnadebatile Euroopa Parlamendi valimiste eel

Noore looduskaitsja auhinna pälvis lendoravauurija Liisa Rennel

Konverentsil otsitakse vastust, kuidas käib meie mere ja soode käsi

Keskkonnaühendused soovivad, et kogukondadele tähtsaid kodumetsi ei raiutaks lagedaks

Juhend KOVidele ja päikeseenergia tootjatele: elurikkad päikesepargid

KUTSE: Konverents „Meri ja soo“ 1.-2.02.24

ELF otsib noore looduskaitsja auhinna kandidaate

Viis liiget astusid FSC-st välja, kuna sertifikaat ei taga metsaväärtuste kaitset

Puisniidu teema-aasta lõppes vabatahtlike tänamisega

Tarmo Tüüri kommentaar RMK uuele arengukavale

Kas Sina tead, mis on vääriselupaik?

ELF kutsub täna kõiki sõpru annetamistalgutel kaasa lööma!

Mürgimeelsete võidupäev

ELFi kommentaar Tähtvere puhkemetsa kavale: püsimetsandus alal on võimalik

ELF kutsub Lavassaarde matkale ja taastamiskava tutvustusele

Keskkonnaühendused: kliimaseadus peab toetuma teadusele

Raport: Eesti energia- ja kliimakava vajab julgemaid otsuseid

Keskkonnaühenduste tagasiside RMK arengukavale

ELFi seminar 12.10: Märgalaviljeluse väljakutsed

ELFi nõukogust lahkus Henri Laupmaa

Liis Kuresoo: Püsimetsandusest kasvab kasu nii riigile kui omanikule

Läänemeres on mitmed kalapopulatsioonid ülikriitilises seisus

Avalik pöördumine: kliimaseadus peab saama teaduspõhine

Talgulised aitavad Jänijõge looklema panna