Vabatahtlikud ja merereostus

Läänemeri on väga tiheda laevaliiklusega meri: kokku liigub Läänemerel päevas keskmiselt 2000 laeva, umbes 200 neist on naftatankerid. Keskkonnainspektsioon on analüüsinud ulatusliku mõjuga naftatankeriavarii toimumise tõenäosust Eesti territoriaalvetes, leides, et see on äärmiselt suur - 3 kuni 5 juhtumit 10 aasta jooksul. Seetõttu on oluline, et riiklikud organisatsioonid oleksid võimelised reostusjuhtumite korral kiiresti ning efektiivselt reageerima, asuma reostuse levikut piirama ning tekkinud reostust koguma.

Juba 2006. aasta naftaõnnetused kinnitasid selgelt, et vabatahtlike töö ja kodanikuühenduste valmisolek toimida ühiskonna huvides (ja sageli ka riigi eest) on piisav. Vabatahtlikkuse osa kasv on üheks väheseks julgustavaks märgiks Eesti tärkavast kodanikuühiskonnast.
Et tõsta Eesti rannikul valmisolekut naftareostuse likvideerimiseks, on vajadus koolitatud inimeste, vastava varustuse ja olemasolevate süsteemide parandamise järele.

Eestimaa Looduse Fond koondab ja koolitab vabatahtlikke, kes oleksid valmis appi tulema naftareostuse tagajärgede likvideerimisel - ranniku koristamisel ja eluslooduse abistamisel.

Appikutsed naftareostuse likvideerimiseks teavitame oma Facebooki lehel ning vabatahtlike listi kaudu.


Vabatahtlikele pakutakse koolitusi, soetatud on vajalik varustus ja valmisoleku parandamiseks tehakse pidevalt koostööd partneritega Eestis ja piiri taga.

Hetkel ELFi merereostustõrje vabatahtlike nimekirjaga liituda ei saa.