Loodus vajab toimetulekuks igaühe abi

Inimene on liigina erakordselt edukas, kuid paraku on sellel edul olnud kõrge hind. Oleme mõjutanud Maa kliimat, tõuganud väljasuremisohtu umbes miljon liiki ja kaotanud või killustanud tohutul hulgal elupaiku. Ka meil Eestis, kus armastame mõelda, et loodust on alles väga palju, näitavad ökosüsteemide seisundit kirjeldavad kaardid halastamatut tõde - loodus on meil heas seisus vaid kaitsealadel. Kuid ka kaitsealadest ei piisa paljudele liikidele kui nende vahel olevaid maastikke ei majandata jätkusuutlikult ja mitmekesiselt.  Selleks et säiliks niitude, metsade ja märgalade elustik, peab säilima nendele soodne elukeskkond piisavalt suurel alal ja ulatuma ka väljapoole kaitsealade piire.

Üheks võimalikuks edasiseks teeks ongi igaühe looduskaitse - kui igaüks meist mõtleb ja tegutseb teadlikult elurikkuse säilimise nimel ja hoolitseb oma võimete piires selle eest, et soodsaid elupaiku oleks maastikel võimalikult palju. 
 • Maja- või maaomanikuna saad oma aias luua väikseid looduslikke ökosüsteeme, näiteks asendades suured muruplatsid osaliselt kohalike niiduliikidega ning rajades tolmeldajatele sobivaid elupaiku.
 • Põllumehena saad kujundada oma põlde selliselt, et need tagavad võimalikult hästi nii looduslike ökosüsteemide toimimise kui ka põllumajandusliku saagikuse.
 • Ettevõtjana saad tutvuda oma tegutsemispiirkonnas olevate ökosüsteemidega, koostada teadliku ja loodussõbraliku tegutsemise kava.
 • Tuuleparkide valdajana võiksid hooldada tuulikute ümbruses leiduvaid niidukooslusi, korvates niiviisi maastikult võetud lõivu.
 • Karjääride rajajana ja rekultiveerimisel saab teadlikult arvestada ümbritsevate koosluste elurikkuse seisundi ja pindalavajadusega.
 • Tee-ehitusel võiks teeservad jätta alternatiivseks koduks niidutaimedele ja nendega seotud putukaliikidele.
 • Tarbijana saab teha keskkonnasõbralikumaid valikuid ja vältida raiskamist. Siia alla käivad mh transpordi-, elektrienergia- ja toiduvalikud. 

Looduskaitsesse saab panustada ka ELFi algatustes kaasa lüües. Näiteks:

 • Osaledes loodustalgutel, kus hooldatakse ja taastatakse erinevate liikide elupaiku ja kooslusi.
 • Tulles vajadusel appi naftareostuse tagajärgi likvideerima, näiteks rannikut koristama ja erinevaid liike abistama.
 • Aidates igal kevadel kümnetel tuhandetel rändavatel konnadel ohutult autoteed ületada.
 • Lüües kaasa Teeme Ära talgupäeval.