Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Miks erineb SEI Tallinna ning Cambridge´i teadlaste ja Keskkonnaagentuuri hinnang mõistlikust raiemahust kliimamuutuste võtmes? 21.02.2020

Miks erineb SEI Tallinna ning Cambridge´i teadlaste ja Keskkonnaagentuuri hinnang mõistlikust raiemahust kliimamuutuste võtmes?
Üleeile esitleti Keskkonnaministeeriumi tellitud Cambridge´i ülikoolis tegutsevate teadlaste ja Keskkonnaagentuuri (KAUR) ühisraportit “Mets ja kliimamuutus”. Raport nendib järeldustes “Arvestades...
ELF tegi ettepaneku loodusväärtuslik riigimetsa ala Kurgjal taas kaitse alla võtta
Kurgjal on kaardistatud haruldaselt suur ja terviklik riigimetsa ala, kus leidub mitmeid kaitsealuseid liike, vääriselupaiku ning mis hõlmab olulist...
 Looduskaitsealused liigid jäävad RMK raietele ette
Eesti Keskkonnaühenduste Koda on aastaid esitanud RMK sertifitseerijale NEPConile näiteid haruldaste ja ohustatud liikide elupaikade kahjustamisest, siiani pole see...
FSC auditil leiti taas RMK tegevuses olulisi puudusi
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) viimase FSC auditi tulemused on nüüd kõigile kättesaadavad. Auditi  tulemusel on RMKle esitatud üks suur...