Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Metsade kasutuse suunamisest üldplaneeringutes 08.05.2020

Metsade kasutuse suunamisest üldplaneeringutes
Hea omavalitsuse esindaja või metsandushuviline! Paljudes valdades ja linnades koostatakse uusi üldplaneeringuid, mille käigus on tekkinud küsimusi ja probleeme...
Rainer Kuuba Uma Lehes: Linnurahu ajal metsa ei raiuta!
Kevadel üraskitega võitlemine ei ole hea mõte - nii saavad kahju üraski looduslikud vaenlased.
Küsitlus: Kas ja kuidas osaled kohalike metsaotsuste tegemisel?
Kas ja kuidas osaled kohalike metsaotsuste tegemisel? Palun vasta lühikesele küsimustikule - nõnda aitad kaasa metsaotsuste tegemisel osalemist käsitleva...
PRESSITEADE: Eesti peaks võtma kursi raiemahtude märgatavale vähendamisele
Keskkonnaagentuur avaldas täna värsked statistilise metsainventuuri (SMI) andmed, mis näitavad, et 2018. aastal raiuti Eestis rohkem metsa kui kunagi...