Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Tarmo Tüür PMis: rohmakas rahamasin hävitab riigimetsas vanad elurikkad metsad 16.02.2021

Tarmo Tüür PMis: rohmakas rahamasin hävitab riigimetsas vanad elurikkad metsad
Kuhu kaovad meie vanad elurikkad metsad? Kuidas on võimalik, et loodusmetsi, mida on Eesti metsadest veel vaid kaks protsenti,...
Raport: riigimetsas on raiutud kümne aastaga 5700 ha kaardistamata vääriselupaiku
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) raport “Kuhu kaovad meie vanad elurikkad metsad? Kaardistamata vääriselupaikade hävimine riigimetsas 2010-2019” toob välja, et...
Järelvaatamiseks: veebiseminar
4. veebruaril 2021 toimus metsaotsuste veebiseminar omavalitsuste esindajatele. Kohalike omavalitsuste võimalustest seada tingimusi metsade majandamisele, aga ka üksikpuude raiele...
Järelvaatamiseks: veebiseminar
ELF korraldas 2. veebruaril veebiseminari kogukondade abistamiseks metsaotsustes kaasarääkimisel. Metsade kaitseks seatavatest võimalikest tingimustest üldplaneeringute, kohalike kaitsealade ja KAH...