Kuidas saab ettevõte ELFi toetada?
Kuidas saab ettevõte ELFi toetada?
Foto: Kadri Aller
Eestimaa Looduse Fondile on annetused oluline tugi selleks, et saaksime looduse kaitsmisel olla tõhusad ning säilitada sõltumatuse. Oleme avatud toetustele ettevõtetelt, kelle tegevus ja väärtused on kooskõlas meie omadega. Meid toetades aitad hoida Eesti loodust!

Püsiannetus

Püsiannetused aitavad meil looduse eest seistes end kindlamini tunda. Näiteks metsade hoidmisel, kliimamuutuse pidurdamisel, elurikkuse säilitamisel, soode taastamisel, talgute korraldamisel, puhtama merekeskkonna hoidmisel, keskkonnasõbralikumate toitumisharjumuste kujundamisel ja kõigis ülejäänud meie jaoks olulistes tegevustes. Püsiannetused annavad meile suuremad võimalused korraldada üritusi ja kampaaniaid, luua veebilehti või muud infomaterjali, kohtuda ja suhelda otsustajatega, tasuda administratiivseid kulusid ja ekspertkulusid ning hoida enda eksperte.

Ühekordne annetus

Kui püsiannetajaks hakkamine vajab veel aega ja vaagimist, siis on hea kiire alternatiiv ühekordne annetus. Ettevõte saab valida sobiva aja, mil toetada Eesti elurikkust ja ELFi looduskaitselisi tegevusi. Isegi tilluke toetus on oluline meile ja Eesti loodusele.

Annetusalgatus

Ma Armastan Aidata annetuskeskkonnas saab looduse kaitsmiseks luua annetusalgatuse. Algatust saab jagada näiteks ettevõtte töötajatega ning nõnda annetuste mõju laiendada. Algatuse tegemine on prii.

Soetades annetuskingituse, teed kingituse mõnele loomaliigile ja Eesti elurikkusele. Kinke on aidanud luua Eesti kunstnikud ja disanerid, kingid on valmistatud keskkonda arvestavalt.

Hakka meie partneriks

ELFi ja ettevõtte vahel saame sõlmida strateegilise partnerluse kokkuleppe. See annetusviis on mõeldud ennekõike suurannetajatele. Ettevõte toetab sel juhul ELFi konkreetse valdkonna tegevusi mitme aasta jooksul sellises mahus, mis toob kaasa olulise mõju. Kui Sul tekkis mõtteid partnerluse teemal, võta palun ühendust ELFi ettevõtete annetuste koordinaatoriga:

Aiki Avi
aiki.avi@elfond.ee
5663 5601