Privaatsuspõhimõtted

Eestimaa Looduse Fondi austab igaühe privaatsust ja õigust isikuandmete kaitsele. Siin on selgitused, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame ning kaitseme.

Üldised põhimõtted

  • Igaühel on õigus otsustada selle üle, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse.
  • Kogume ja kasutame isikuandmeid ainult mahus, mis on vajalik ELFi eesmärkide saavutamiseks.
  • Meile edastatud isikuandmeid kasutame vaid selleks eesmärgiks, milleks need on edastatud. Kustutame või anonümiseerime isikuandmed, mille töötlemine ei ole enam eesmärgipärane.
  • Me ei luba isikuandmetele ligi pääseda ega anna neid välja riigile ega teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on üheselt selge seaduslik alus või andmesubjekti nõusolek.

Milliseid andmeid kogume, mille alusel ning kuidas neid kasutame

Isikuandmeid kogume ja kasutame üksnes juhul, kui oleme saanud selleks nõusoleku või sõlminud lepingu.

Isikuandmete avalikustamine

Me ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele ega kasuta, töötle või edasta neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.

Turvalisus

Rakendame ettevaatusabinõusid, et hoida andmeid võimalikult turvaliselt ning kaitsta neid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

Õigus kogutud andmetest teada ja neid uuendada

Kui soovid teada saada, milliseid isikuandmeid ELFis talletatakse ja soovid neid parandada, kustutada või nende kasutamine peatada, siis kirjuta meile aadressil elf@elfond.ee või helista +372 7 428 443.

Küsimused ja lisateave

Lisainfo ja küsimuste puhul kirjuta: http://elfond.ee/kontakt