Terve ja elurikas loodus aitab kliimamuutusega kohaneda

Inimtegevuse (fossiilkütustel põhinev energiatootmine, transport, põllu- ja metsamajandus) tagajärjel tekib suures koguses kasvuhoonegaase, mis omakorda põhjustavad kliimamuutust. Kliimamuutus toob endaga kaasa mitmeid tõsiseid tagajärgi. Mitte kõik need pole igal pool silmaga nähtavad, samuti on mõned tagajärjed pikema vinnaga kui teised. Näiteks sagenevad Eestis põuad ja tormid, samuti on hakanud jõudsamalt levima kahjurid nagu kuuse-kooreürask.

Kliimamuutuse pidurdamine ja sellega kohanemine on praeguse sajandi suurim väljakutse, mille lahendamisse peavad panustama kõik riigid. Just terve ja mitmekesine looduskeskkond on võtmeks muutusega kohanemisel. Samuti senisest märksa säästlikum maakera ressursside kaustamine. Eesti saab olla kliimapoliitika eestvedaja ja suunanäitaja Euroopas.

Mida teeme kliimavaldkonnas?

  • Osaleme ja ütleme sõna sekka riigi kliimaotsustes ning veame otsustajatele mõeldud kliimakooli.
  • Seisame selle eest, et Eesti läheks kiirelt, kuid loodust hoides fossiilsete energiaallikate kasutuselt üle taastuvatele energiaallikatele.
  • Tegutseme selle nimel, et Eesti ühiskonnas leviks teaduspõhine arusaam kliimamuutusest, selle põhjustest, mõjudest ning lahendustest.
  • Taastame sooalasid.
  • Seisame tugeva kliimaseaduse eest.
  • Uurime ja tutvustame olemasolevatest kliimasõbralikumaid majandusviise nagu püsimetsandus ja märgalaviljelus.