Hoiame elurikkust
Uurime loodust ja otsime uudseid lahendusi
ELFis tegutsevad eksperdid ja teadlased uurivad loodust, hoiavad silma peal teadusarengutel ning otsivad uudseid kestlikke lahendusi looduskaitseprobleemidele. Teeme igapäevaselt koostööd erinevate ülikoolide ja teiste teadusasutustega Eestis ja välisriikides. Nõnda lähtume loodust kaitstes ja taastades ning uusi lahendusi katsetades parimast olemasolevast teadmisest.
Seisame looduse huvide eest
Hoiame huvikaitsjatena silma peal nii üleriigilistel kui ka kohalikel arengutel mere, metsa, märgalade, kliima, liigikaitse ja loodushariduse valdkondades. Osaleme looduse ja seeläbi ka inimese heaolu eest seisva huvigrupina mitmete seaduste, arengukavade, planeeringute ja oluliste otsuste tegemisel.
Kutsume igaüht loodust kaitsma
Igaüks meist saab aidata kaasa looduse ja liigirikkuse hoidmisesse ja olla seega ise looduse kaitsja. Oma panuse saab anda nii ELFi talgutel, harrastusteadlasena loodusvaatlusi tehes, oma aias elurikkust kasvatades, enda metsas vääriselupaiku säilitades, mahedalt põldu majandades kui ka igapäevaselt säästlikumaid tarbimisvalikuid tehes. Vabatahtlikud ning loodusest hoolivad inimesed moodustavad ELFi ja looduskaitse selgroo.

Tegeleme looduskaitsega terviklikult - eri valdkondades ja viisidel

Oleme keskendunud meie looduse kolmele suuremale ökosüsteemile: merele, metsale ja märgaladele. Samuti tegeleme kliimamuutuse, liigikaitse ja mitmesuguse haridustegevusega.

Aita meil loodust kaitsta

Sinu toetus loeb – olgu selleks ühekordne annetus, püsitoetus või vabatahtlikuna kaasa löömine.

Anneta

Kaitseme Eestile omaseid liike ja kooslusi. Suuname oma pingutused sinna, kus on meie hinnangul abi kõige rohkem vaja – näiteks kaitseme põlismetsi, taastame puisniite ja soid, päästame teedel hukkuvaid konni või räägime kaasa kliimaotsustes. Sinu annetuse toel saame seda kõike teha veelgi tõhusamalt.

Löö kaasa

Tule ja löö kaasa looduskaitse vabatahtlikuna. Pakume selleks erinevaid võimalusi - näiteks saab osaleda liikide elupaiku taastavatel talgutel, õlireostuse korral randa puhastada, oma aia elurikkust suurendada ja palju muud.