ELFi uudised

Välk-konkurss: toidu- ja keskkonnaprojekt otsib noori kaasa lööma 24.09.2020

Välk-konkurss: toidu- ja keskkonnaprojekt otsib noori kaasa lööma
Eestimaa Looduse Fond otsib noori teekaaslasi! Otsime vabatahtlikke noori (vanuses 18-30), kellele pakkume võimalust osaleda rahvusvahelises toiduteemalises projektis.
Liis Keerberg PMis: Mets valla või linna territooriumil – tooraineladu või elukeskkonna osa?
Enamik Eesti kohalikest omavalitsustest on koostamas uusi üldplaneeringuid. Nendega määratletakse
linna või valla arengusuunad aastateks, vahel koguni mitmeks põlvkonnaks. Täna otsustatakse selle
üle, milline on meie laste ja lastelaste kasvukeskkond ning kui hästi suudab loodus meie vajadustele
vastata. Sellised suured otsused tehakse eelkõige rohevõrgustiku ning puhke- ja virgestusalade
maakasutuse kohta. 
Eesti kodanikuteadlaste panus on jõudnud maailma teadusesse

Mullu kevadel oli eestimaalastel esimest korda võimalus osaleda üle-eestilises nurmenukuvaatluses „Eesti otsib nurmenukke“, mille raames laekus andmeid enam kui 200 000 nurmenuku õie kohta ligikaudu 1700-st nurmenukupopulatsioonist. Tänaseks on suurima nurmenukuvaatluse andmete põhjal avaldatud teadusartikkel rahvusvahelises ajakirjas Journal of Ecology.

ELF tervitab Alutaguse rahvuspargi laiendusettepaneku töösse võtmist
Keskkonnaamet võttis töösse Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ettepaneku laiendada Alutaguse rahvusparki olemasolevate kaitsealade ja suure loodusväärtusega riigimaa arvelt. Järgmise sammuna kontrollib Keskkonnaministeerium esitatud ettepaneku vastavust looduskaitseseaduse nõuetele ja otsustab edasise menetluse.

ELF numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

200+

ravitud metslooma

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

111 000

päästetud konna

icon

666

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

550

annetajat aastas

Tutvu teiste ELFi lehtedega