ELFi uudised

Keskkonnaühendused soovivad ambitsioonikamat kliimakava 13.11.2019

Keskkonnaühendused soovivad ambitsioonikamat kliimakava
Üksteist Eesti keskkonnaühendust saatsid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Keskkonnaministeeriumile põhjalikud ettepanekud, täiendamaks Euroopa Komisjonile saadetavat riiklikku energia- ja kliimakava 2030.

Siim Kuresoo Hiiu Lehes: Kas RMK peaks raiuma Hiiumaa põlismetsad?

Aastatel 1994-1996 viis Eestimaa Looduse Fond koos Soome Looduskaitseliiduga läbi üleeestilise põlismetsa inventuuri, et leida üles siinsed viimased inimmõjuta või väga vähese inimmõjuga arenenud metsad. Selle töö üks suurimaid üllatusi oli esinduslike põlismetsade suhteline rohkus Hiiumaal, mille kohta seni täpsed teadmised puudusid. 1994. aasta sügisest pärineb ELFi looduskaitselises andmebaasis kirje, mille aluseks on tuntud seeneteadlase Kuulo Kalamehe täidetud ankeet Tahkuna poolsaare u 20 hektari suuruse metsaosa kohta: “Seenestik liigiliselt koostiselt rikkalik ja vahelduv, kaitset vääriv, boreaalsete liikide poolest rikas.” Sellele järgneb loodusteadusliku kirjelduse kohta tavatult emotsionaalne: “Väga ilus tõeline ürgmets, praktiliselt inimmõjuta, väärib kindlasti kaitse alla võtmist, seenestiku kaitse vajaduse eraldi ära märkimisega.” Peab märkima, et selliseid erakordseid põlismetsasid ei olnud taasiseseisvumise esimesel kümnendil ülemäära palju ning “tõelise ürgmetsa” leid sellise suure tükina oli erakordne asi.

Kutsume nahkhiirte huvipäevale
Kes on meie öised lendavad kaaslased nahkhiired? Mida nad praegu teevad? Kuidas nad on inimestele kasulikud? Miks neid vaja kaitsta? Millised on inimeste ja nahkhiirte suhted?
Kutsume kõiki 17. novembril Vääna mõisa saali nahkhiirte huvipäevale, kus neil teemadel arutleme.
Tänasest stardib püsiannetuskampaania looduse heaks
Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub inimesi püsiannetajateks, et igaüks saaks teha väikese heateo Eesti loodusele ning aidata ELFil vaba ja sõltumatuna seista Eesti looduse säilimise eest.

ELF numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

200+

ravitud metslooma

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

111 000

päästetud konna

icon

552

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

550

annetajat aastas

Tutvu teiste ELFi lehtedega