Eestimaa Looduse Fondi uudised

ELF kutsub metsaomanikke loodusele kingitust tegema 24.11.2022

 ELF kutsub metsaomanikke loodusele kingitust tegema
Eestimaa Looduse Fond (ELF) käivitas sel nädalal algatuse „Mets tahab vanaks elada”, millega kutsutakse üles metsaomanikke jätma osa metsa majandamata kingitusena loodusele ja elurikkusele.
Vaata veebis - Hiiumaa loodusseminaril räägitakse püsimetsandusest 

Ootame Hiiumaa elanikke, suvitajaid, sõpru ja loodushuvilisi seminarile, kus räägime lähemalt sellest, kuidas saare loodusväärtusi paremini esile tuua, nutikalt kasutada ja hoida.

Natura metsatoetused peavad olema õiglasemad
Enamik Eesti keskkonnaühendusi on olnud alati seda meelt, et avalikes huvides seatud vajalikud piirangud tuleb maaomanikele õiglaselt korvata. Keskkonnaministeerium andis septembri lõpus teada 2023. aasta riigieelarvega plaanitavast muudatusest, millega tõuseb toetus metsaomanikele, kelle maadel on metsamajandamine keelatud, 110 eurolt aastas hektari kohta 134 eurole. Ajale jalgu jäänud toetuse tõus on igati tervitatav. Samas ei ole sellega saanud lõplikku lahendust küsimused õiglusest. Kaitsealadel elavate kogukonnaliikmete jätkuv pahameel vähese toetuse aadressil on õigustatud ning julgustame seadusandjaid küsimusega tõsiselt tegelema. Toetusmäärasid tuleb julgemini diferentseerida - nii metsad kui ka metsaomanikud on erinevad ning sellega peab kompenseerimise reegleid välja töötades arvestama.
Mis on kestlik kalandus?
Kalapopulatsioonide üleekspluateerimine on kõige suurem ja otsesem oht maailma ookeanidele ja meredele. Lisades siia veel mõju, mille toovad kaasa kliimamuutus, elupaikade kadu, liigsete toitainete äravool veekeskkonda, reostus ning keskkonda kahjustavad püügiviisid, on paljud piirkonnad ja asurkonnad juba täna hävingu lävel. Maailma Toiduorganisatsiooni (FAO) andmetel püüti eelmisel aasta lmerekeskkonnast ligi 80 miljonit tonni kala ja mereande. 35% ehk 28 miljonit tonni sellest moodustab ülepüük ehk püük, mis ei arvesta kalade jätkusuutlikusega. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) koostatud ohustatud liikide punasest nimestikust selgub, et 1970. aastatest on inimtegevuse, sealhulgas ülepüügi tõttu maailma merede kala ja mereandide populatsioonid kahanenud poole võrra.

Eestimaa Looduse Fond numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

140 000

päästetud konna

icon

761

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

650

annetajat aastas

Tutvu teiste ELFi lehtedega