ELFi uudised

Üle 20 keskkonnaühenduse taotlevad Vabariigi Valitsuselt kliima- ja energeetika valdkonna alusdokumentide uuendamist 03.03.2021

Üle 20 keskkonnaühenduse taotlevad Vabariigi Valitsuselt kliima- ja energeetika valdkonna alusdokumentide uuendamist
Täna, 3. märtsil saatsid keskkonnaühendused Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles taotlevad kahe riiklikult olulise kliima- ning energeetikavaldkonda reguleeriva raamdokumendi - Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 (KPP) ning Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK) avamist ning kaasajastamist. Neli aastat tagasi vastu võetud dokumendid ei ole kooskõlas värskeima teadusinfoga, nii Eestis kui ka Euroopa Liidus viimastel aastatel oluliselt kasvanud kliimaambitsioonidega ega Eesti valitsuse enda eesmärkidega.
Veebileht HEAPÕLD.EE jagab näpunäiteid loodushoidlikeks praktikateks
põllumajandusmaal 

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma eestvedamisel on valminud veebileht HEAPÕLD (heapõld.ee), kust huvilised leiavad informatsiooni loodushoidlikest ja jätkusuutlikest praktikatest põllumajandusmaadel. Veebileht annab ülevaate põllumajandusvõtetest, mis toetavad elurikkust, parandavad keskkonnaseisundit ja muldade tervist.

EKO: ÜPP reformi käigus tuleb keskkonnaasjus olla nõudlikum
Eile, 18. veebruaril saatis Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) maaeluministrile pöördumise, milles rõhutab vajadust tõsta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformimise käigus otsustavalt nõudlikkust keskkonnaasjus. Pöördumine on saadetud 23.veebruaril toimuva triloogi ehk kolmepoolsete läbirääkimiste eel Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel.
Maaeluminister Urmas Kruuse intervjuus ELFile:

Uue valitsuse ametisse astudes uuris Eestimaa Looduse Fond värskelt maaeluministrilt Urmas Kruuselt tema plaanide kohta lähtuvalt EL „Talust taldrikule“ strateegiale ning elurikkuse strateegiale ja koalitsioonileppesse kirja pandule. Ministri vastuste lõpus saab lugeda ka ELFi ekspertide lühikommentaari.

ELF numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

140 000

päästetud konna

icon

761

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

650

annetajat aastas

Tutvu teiste ELFi lehtedega