Otsustajate kliimakool

Otsustajate kliimakool
Algus:2023

Eesmärk: Otsustajate kliimakool on mõeldud Eesti ühiskonna praegustele ja tulevastele võtmetegijatele, eestkõnelejatele erinevates eluvaldkondades - nii ettevõtjaile, ajakirjanikele, riigiametnikele, poliitikutele jt. Kursuse eesmärk on toetada ja rikastada kliimamuutuse laiapõhjalist käsitlemist ühiskonnas ning koostööd ja mõistmist kliimateemas erinevate huvirühmade seas.

Tegevused: Kliimakool toimub kahe täispäevase kursusena kutsetega valitud sihtgrupile. Kahe päeva jooksul keskendutakse kliimateadusele ja kliimamuutuse mõjudele ning räägitakse kliimakriisi lahendustest. Suurem osa kliimakoolist on üles ehitatud osalejate ja teadlaste omavahelisele dialoogile ja arutelule. Osalejaid koolitavad põhiliselt teadlased, kuid samuti teised kogenud ja tunnustatud eksperdid. Kliimakoolis osaleb korraga kuni 20 inimest.

Kliimakool on disainitud selliselt, et osalevad inimesed õpiksid maksimaalselt ning leiaksid ise õigeid vastuseid ja mõtestaksid need läbi. Teisisõnu soovime me pakkuda sügavamat mõtisklust kui klassikaline loenguformaat. See tagab sügavama õppimise ning tõenäoliselt suurema muutuse käitumises, kuna kõigi koolitusel osalejate taust ja võimalused muutust ellu viia on erinevad.

Rohkem infot: elfond.ee/kliimakool ja ELFi kliimapoliitikaeksperdilt Maia-Liisa Antonilt, maia-liisa.anton@elfond.ee, 521 3028


Kliimakooli toetavad Euroopa Kliimafond ECF, Euroopa Liidu programm LIFE ning The Sigrid Rausing Trust