Kõik uudised

Mida uue arengukavaga taotletakse? #MAK2030

24. september 2018
Metsablogi

Septembri keskpaigas anti meile võimalus tutvuda Keskkonnaministeeriumi (KeM) koostatud uue perioodi metsanduse arengukava (MAK2030) koostamise ettepaneku teise versiooniga. Keskkonnaühendused esitasid ka sel korral omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud.  Paraku tekitab ka teine versioon küsimuse - kas uue arengukavaga taotletakse ühiskondlikku kokkulepet või on kogu ühiskondliku kokkuleppe retoorika olnud vaid avalikkuse rahustamiseks või eksitamiseks kasutatud PR-võte?

MAK algatamise töörühmale esitati 17.08.2018 seisuga Keskkonnaministeeriumi poolt „Ettepanek metsanduse arengukava aastani 2030 koostamiseks“ tööversioon, millele paluti kirjalikke kommentaare 4. septembriks. EKO ekspertide esitatud ettepanekud on leitavad siit.

Teise versiooni metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepanekust esitas Keskkonnaministeerium MAK algatamise töörühmale 10.09.2018. Esimese tööversiooniga esitatud tekst oli väga toores ega võimaldanud põhjalikku sisulist analüüsimist.

Mitmed puudused, millele oma eelmiste kommentaaridega tähelepanu juhtisime on eemaldatud ning seda on hea meel näha. Samas näeme ettepaneku sisus veel olulisi probleeme. Paraku pole ka teist versiooni mitmete oluliste sisuliste küsimuste osas täiendatud.

Jääb arusaamatuks, miks Keskkonnaministeerium soovib jätta lahtiseks ja häguseks sellised küsimused nagu ühiskondliku kokkuleppe saavutamine, tulevikustsenaariumide koostamine ja võrdlemine või säästva metsanduse põhimõttest lähtumine.

Ligi aasta kestnud protsessi järel ootab ka avalikkus selgemat nägemust, millist arengukava ja kuidas koostama asutakse. Ainult üksikprobleemide kaardistamisest, alusuuringu tellimisest ja eesmärgi sõnastamisest jääb meie hinnangul väheks.

Loe lähemalt keskkonnaühenduste 21. septembril esitatud kommentaare MAK2030 algatamise ettepaneku dokumendist - nii dokumendi algosast kui ka täiendavate kommentaaridena dokumendi seest. Dokumendis on näha ka muudatusi, mis KeM on sisse viinud võrreldes I versiooniga (vt track change´i ehk lillaga esile toodud muudatused failis).


Loe ka ELFi metsaeksperdi Liis Kuresoo arvamust algse ettepaneku versiooni kohta ning keskkonnaühenduste kommentaare siit: Riiklik arengudokument või läbimõtestamata “kopi-peist”? 

Postituse  autor: Tarmo Tüür