Kõik uudised

Riiklik arengudokument või läbimõtestamata “kopi-peist”? #MAK2030

07. september 2018
Metsablogi

Augustis saime tutvuda Keskkonnaministeeriumi koostatud uue perioodi metsanduse arengukava (MAK2030) koostamise ettepaneku mustandiga. Just see ettepanek plaanitakse esitada Vabariigi Valitsusele ning just seesama ettepanek peaks olema aluseks meie metsade tulevikku määrava arengukava koostamisel. Kahjuks peab tõdema, et ühiskondliku kokkuleppe püüd tekstist läbi ei kuma ning dokument on kiiruga kokku kopeeritud. Mis siis selle ettepanekuga valesti on?


  1. Kõige suurem probleem on see, et nii toores dokument ei võimalda põhjalikku sisulist analüüsimist ja arutelu ei töörühmades ega teiste huviliste poolt. Samas on juba antud teada, et järgmise versiooniga tutvumiseks jääb väga napp aeg.

  2. Teksti lugedes selgub kiiresti, et selles ei ole kordagi mainitud sõnapaari säästev metsandus ega ka viidet, et uus metsanduse arengukava selleni pürgida plaaniks.

  3. Samuti ei leia viidet, kuidas arengukavaga plaanitakse jõuda ühiskondlikule kokkuleppele. Ühiskondliku kokkuleppe vajadust on korduvalt rõhutanud avalikes sõnavõttudes nii Keskkonnaministeerium kui teised osapooled.

  4. Arengukava koostamise eesmärkide plokis on küll toodud, et “Kokkuleppe aluseks on piisavalt lahtikirjutatud strateegilised arengustsenaariumid...”, kuid visiooni, kuidas neid stsenaariumeid koostama hakatakse ning mida analüüsimisel arvesse võetakse, ei leia.

  5. Tekst on erinevatest allikatest kiiruga kokku tõstetud. Kasutatud on MAKi alusuuringu lähteülesannet, eelmise MAKi täitmise aruannet ning teksti on tõstetud töörühmade poolt sõnastatud probleemide kirjeldused, mille ebaühtlane kvaliteet ja sisu tekitab paraku palju küsitavusi. Näiteks deklareeritakse ühes probleemikirjelduses, et Eesti Vabariigi Põhiseadus on vastuoluline ning väide on üks-ühele üle tõstetud tulevasse riiklikusse dokumenti.  Lisaks ei selgu ettepaneku tekstist, mis saab töörühmade poolt esitatud teistest kümnetest probleemidest, mis ettepanekus kajastamist ei leidnud.

Nõnda paljude eri huvipoolte kaasamine teeb metsanduse arengukava koostamisest kindlasti nõudliku ja töömahuka protsessi. Selle edukas juhtimine on suur väljakutse ning kõiki osapooli rahuldava tulemuseni on raske jõuda. Kindlasti ei tohi sündivad dokumendid olla aga lihtsalt“kopi-peist” erinevatest teemaga seotud allikatest. Keskkonnaministeerium peaks MAKi ettepanekus kirjeldama, kuidas arengukavani jõutakse, kuidas täidetakse MAKile seatud eesmärke ning mida ja kuidas tulevane kokkulepe kirjeldab.


MAK2030 koostamise ettepanek plaanitakse Vabariigi Valitsusele esitada juba oktoobris.

EKO metsaekspertide poolt MAKi koostamise ettepanekule esitatud kommentaarid on näha SIIN.