Kõik uudised

Ministeeriumi käitumine on arusaamatu ja usaldamatust külvav #MAK2030

14. september 2018
Metsablogi
Keskkonnaministeeriumi (KeM) otsus eilsel metsanduse arengukava (MAK) algatamise töörühma koosolekul kolm kodanikuliikumise EMA esindajat ukse taha jätta on keskkonnaühenduste esindaja meelest üllatav ja arusaamatu.

Ebakõla sai alguse juba eelmisel 14. juunil toimunud koosolekul, mil KeM tõi kogu töörühmale arutamiseks küsimuse, kas töörühma üldkoosolekul võivad osaleda EMA liikmetest neli (nagu ka nt Erametsaliidust) või üks. See oli üllatav ja ebakohane kuivõrd töörühma liikmete nimetamine oli KeM enda pädevuses, koosseis on määratud ministri käskkirjaga, mis ühtlasi annab asekantsler Marku Lambile volituse vajadusel täiendavaid eksperte kaasata. Selline arutelu ligi 50 inimesega oli arusaadavalt äärmiselt emotsionaalne, ebakonstruktiivne ning piinlik (EMPLi esindaja ründas ja solvas EMA esindajaid). Pika vaidluse järel jõuti kokkuleppele, et neli EMA esindajat võivad osaleda.

Seda hämmastavam, et järgmisele koosolekule (mis toimus 13. septembril) lubas KeM vaid ühe EMA esindaja ning ülejäänud kolm jäeti ukse taha. Väites, et eelmisel korral saavutatud kompromiss kehtis vaid ühe koosoleku kohta.

Taustaks tuletan meelde, et MAK algatamise töörühma moodustas KeM ise ministri käskkirjaga. Ettepanekuid said teha ka metsandusnõukogu liikmed, aga need ei olnud siduvad. Samuti polnud metsandusnõukogus ega muul viisil kokku lepitud töörühma liikmete määramise printsiipe ega arvulist tasakaalu.

KeM on arengukava algatamise protsessi algusest peale rõhutanud, et arengukavaga on oluline saavutada ühiskondlik kokkulepe. EKO poolt oleme seda eesmärki jõuliselt toetanud - see on vajalik, et ühiskonnas metsateemadel pingeid maha võtta ning stabiilne areng saavutada. Kokkuleppeni jõudmiseks on äärmiselt oluline luua ja taastada usaldust eri osapoolte vahel. KeMi käitumine kodanikuliikumisega paraku pigem kahandab usaldust MAK protsessi ja seda vedava ministeeriumi vastu.

Usaldust aitaks tõsta kui protsess oleks algusest peale selgete ja kõigile arusaadavate kokkulepitud mängureeglitega, mida KeM on paraku hoolimata Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) jt ettepanekutest vältinud
Postituse autor
: Tarmo Tüür