Kõik uudised

MAK2030 töörühma avakoosolekul jäeti protsessi reeglid ja töökorraldus kokkuleppimata #MAK2030

22. märts 2018
Metsablogi

Eile kohtus keskkonnaministeeriumi saalis ligi poolsada inimest - MAKi algatamise töörühm, mis omakorda jaguneb edaspidi neljaks valdkondlikuks töörühmaks. Just nende inimeste abiga võiks hea koordineerimise korral sündida järgmine arengukava. Kogu sündmus oli ennekõike protsessi sissejuhatav.


Eesti Keskkonnaühenduste Kojast ehk EKOst olen töörühma arvatud vaid mina ning löön edaspidigi kaasa ökoloogia töörühma tegevuses. Teades tänu oma varasematele eelkäijatele hästi, kuis möödunud arengukava protsess kulges ning kuis mitmeid osapooli ei kaasatud või nende ettepanekutest teerullina üle sõideti (mistõttu on praegu kehtiv arengukava majandushuvide poole kreenis), plaanin seista selle eest, et sel korral läheks teisiti.

Murettekitav on aga näha, et ministeeriumi senine töökorraldus kipub kalduma pidevalt tagasi sarnasele rajale, vaid retoorika on muutunud. Sestap tegin kohtumisel ettepaneku koheselt kokku leppida algatamise töörühma tööprotsess ja mängureeglid. Rõhutasin, et on väga oluline, et need on kõigile teada ja aktsepteeritavad enne, kui sisulise töö juurde asutakse. Paraku jäid reeglid ja korraldus siiski kokkulepimata, sarnanedes varasematele protsessidele, kus sogane vesi annab küll näiliselt ministeeriumile turvatunde ja võimaluse tulemust endale sobivalt suunata. Ent nii ei saa tulemus eri osapooltele olla aktsepteeritud, kui selle saavutamise protsessis pole enne kokku lepitud. Nii mindigi liikvele kokku leppimata, mis saab kaardistatud probleemidest, kuidas seatakse prioriteedid, kuidas lahendatakse eriarvamused, kui konsensust ei leita, kui pikalt teatatakse ette koosoleku toimumise aeg, kas ja palju antakse aega protokollide üle vaatamiseks, millised materjalid avaldatakse kodulehel jne.

Positiivsest küljest, sel korral pani ministeerium kohtumise märkmed ja muu seonduva kiiresti üles. Sellelt lehelt leiab ka edaspidi MAK2030 materjalid: https://www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-aastateks-2021-2030

Postituse autor: Tarmo Tüür