EKO eestkoste tegevuse hea tava

EKO eestkoste tegevuse hea tava
Algus:2011
Lõpp: 2014
Eesmärk: Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmete eeskoste võimekuse parandamine

Projekti peamised tegevused ja tulemused

Projekti raames osaleti Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandus-ministeeriumi ning hilises faasis ka Justiitsministeeriumi poolt läbiviidavates õigusloomeprotsessides. Need ning ka lähiajal toimunud varasemad protsessid andsid võimaluse võrrelda erinevate valitsusasutuste ja osakondade kaasamise praktikaid.

Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüsiga on võimalik tutvuda siin: Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs. Analüüsi tulemusel on tehtud rida järeldusi ja ettepanekuid valitsusasutustele, kas Vabariigi Valitsuse kaasamise head tava järgiti ning kuidas edaspidi kaasamist paremini läbi viia.

EKOle loodi eeskoste tegevuse hea tava.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.