Teisi metsa kasutusvaldkondi

Metsast saadava puidu kõrval on ka mitmeid teisi metsa kasutusvõimalusi.

Rekreatsioon ja turism

Mets pakub tohutult võimalus loodusturismi arendamiseks, eriti kui Sinu metsas on säilinud erilisi väärtusi nagu põlismetsaelustik, lagesoolaigud, suurulukid ja pärandkultuuriobjektid. Kui puud on piisavalt suured ja tugevad saad rajada oma metsa köitega ronimisraja. Turistide kohalemeelitamiseks on vaja teha koostööd teiste lähikonnas atraktsioone ja majutust pakkuvate ettevõtjatega. Neid leiad nt MTÜ Eesti Maaturism, Eesti Ökoturismi Ühenduse jmt kaudu. Välja on antud ka mitmesuguseid käsiraamatuid, nt loodusturismiraamat.


Toidu- ja ravimtaimed

Metsamarju ja seeni võivad Sinu metsast korjata kõik, sest Eestis kehtib igaüheõigus. Siiski on metsaomanikul eelis, sest ta tunneb oma metsi hästi ja võib kasutada marjade soosimiseks ka raieid. Näiteks mustikas kasvab hästi hõredas metsas, sobivad hästi valik- või häilraietega majandatud männienamusega puistud, kuid ta ei jõua rohustuga võistelda lageraiesmikel. Head mustikasaaki pakuvad vanemad palu- ja rabastuvad metsad (pohla, mustika, sinika, kasvukohatüübid). Ka rabade servaaladel on kohati väga head mustikakohad. Pane tähele, et olenevalt aasta ilmast võib hea marjasaak olla eri kohtades, näiteks kuival suvel soo ääres, märjal aga liivases palumetsas.


I. Trummer

Marjade kiireks kogumiseks saab kasutada marjareha ehk –kombaini. Tänapäevased variandid üldiselt ei kahjusta mustikataimi ja tulevaste aastate saaki, kuid korilane peab rehitsema õrnalt ning vajadusel puhmast teise käega kinni hoidma. Võid kaaluda ka marjade-seente kokkuostu ja turustamisega tegelemist. Eesti metsamarju hinnatakse kõrgelt tänu nende puhtusele ja bioaktiivsetele ühenditele ning näiteks mustikat ei kasutata mitte ainult toiduks vaid ka ravikomponentide eraldamiseks.

Oma metsast võid koguda ka musta pässikut. Seda hinnatakse kõrgelt, loe lähemalt siit.