Väärtused minu metsas

Meie metsad täidavad mitmeid olulisi eesmärke. Nad on abiks kliimamuutuste leevendamisel ning elurikkuse säilitamisel. Metsad on heaks korilus-, jahi-, puhke- ja matkapaigaks. Metsadel on oluline roll rahvakultuuris ja identiteedis ning osa Eestist maailma jõudvast kõrgkultuurist on inspiratsiooni saanud just metsadest. Samas on mets tuluallikas: loodusturismi sihtpaik, tooraine puidutööstusele, marjade-seente ja teiste andide allikas. Metsast leitavad hüvesid võib liigitada mitmeti. Üks võimalus on jagada need neljaks - ökoloogilised, sotsiaalsed, kultuurilised ning majanduslikud.

Eestimaa Looduse Fond tegeleb metsa ökoloogiliste väärtuste uurimise ning kaitsega, siit all-lehelt leiad infot just taoliste väärtuste kohta.

Milliseid loodusväärtusi võin leida oma metsast?

Vaata animatsiooni põlismetsa väärtustest!

CC0 1.0