Püsimetsandus

Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel valmis püsimetsandust tutvustav animatsioon, raamat "Teejuht püsimetsandusse" ning videoklipid püsimetsamajandajatest. Tutvu lähemalt all!

Mis on püsimetsandus?

Püsimetsanduse mõistet on selgitatud metsaseaduses - need on sellised metsad, mida majandatakse valikraietega. Valikraietele on seaduses seatud omakorda seatud väga kindlad reeglid, et metsa korraga liiga hõredaks ei raiutaks. Valikraiete käigus tohib metsast raiuda üksikuid puid või väga väikeseid puugruppe, samuti tuleb välja valida ja alles hoida säilikpuud.


Püsimetsandus näitab, et metsa saab edukalt majandada ka platsi lagedaks tegemata. Majandada tuleb looduslähedaselt, piirduda kasvukohale omaste puuliikidega ja nagu eelpool öeldud, raiuda tohib üksikuid puid või väikeseid puude gruppe. Püsimets sarnaneb mõneti põlismetsaga: puud on erineva vanusega, leidub varjulisemaid ja päikselisemaid laike, mitmesuguseid puuliike ning säilikpuid. Suured kuivenduskraavid ega väljaveoteed püsimetsa ei kuulu.

Valikraiega saab metsast võtta just täpselt sellist puitu nagu parajasti tarvis on. Puidust korraga saadav tulu on küll väiksem kui lageraie puhul, ent see tulu pole ühekordne, vaid pidev. Lisaks on puidutulu vaid üks metsa hüvedest. Säherduse valikulise raie tegemine nõuab aga spetsiifilisemaid teadmisi kui kõigi puude samaaegne raie.

Joonis eri viisil majandatud metsadest. Ülal lageraiega majandatud mets, keskel püsimetsana majandatud mets, all majandamata põlismets. Allikas: Teejuht püsimetsandusse.

Raamat "Teejuht püsimetsandusse"

"Teejuht püsimetsandusse" on Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel valminud väljaanne, mille eesmärk on anda nii teoreetilisi teadmisi püsimetsandusest kui ka praktilisi juhtnööre metsa lageraievabaks majandamiseks. Raamatu koostajad Liina Remm, Liis Kuresoo ja Mihkel Rünkla on koondanud kogemusi ja teadmisi nii Eestist kui mujalt maailmast, nii teadlastelt, teaduskirjandusest kui metsamajandajatelt.

Valdavalt kasutatakse Eestis metsa majandamisel lageraiet. Kuigi Eestis leidub ka majandajaid ja omanikke, kes eelistavad teisi (sh püsimetsanduse) võtteid, puudus siiani põhjalikum teadmine ja ülevaade võimalikest praktikatest. Raamat on mõeldud eelkõige metsaomanikele ja -majandajatele. Samas leiab sealt huvitavat lugemist igaüks, kelle jaoks metsateemad hingelähedased.


Raamatu digiversiooni saab tasuta alla laadida SIIT!


Metsamajandajate kogemused

Eestis leidub palju metsaomanikke, kes majandavad oma metsa püsimetsanduse võtetega. Kogemusi on jagatud püsimetsanduse teejuhis, samuti saab all tutvuda Vormsi püsimetsamajandajate Antsu ja Algori mõtete ja tegemistega. Soomes laialdasemat püsimetsanduse kogemust jagab ka Arrtu Varis Innofor OÜ-st.
Kuidas majandada püsimetsa?Vaata 30 000 hektarit püsimetsana majandava Innofor OÜ vanemkonsultandi Arttu Varise ettekannet (salvestatud 2022 a novembris)!