Püsimetsandus


Hea metsahuviline, kutsume sind meiega püsimetsanduse uurimisretkele!
Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel valmis püsimetsandust tutvustav animatsioon, raamat "Teejuht püsimetsandusse" ning videoklipid Vormsi püsimetsamajandajatest.

Mis on püsimetsandus?
Metsa saab edukalt majandada ka platsi lagedaks tegemata. Kui majandada looduslähedaselt, piirduda kasvukohale omaste puuliikidega ning raiuda üksikuid puid või puudegruppe, on tegu püsimetsandusega.  Püsimets sarnaneb mõneti põlismetsaga: puud on erineva vanusega, leidub varjulisemaid ja päikselisemaid laike, mitmesuguseid puuliike ning säilikpuid. Suured kuivenduskraavid ega väljaveoteed püsimetsa ei kuulu.
 Valikraiega saab metsast võtta just täpselt sellist puitu nagu parajasti tarvis on. Puidust korraga saadav tulu on küll väiksem kui lageraie puhul, ent see tulu pole ühekordne, vaid pidev. Lisaks on puidutulu vaid üks metsa hüvedest. Säherduse valikulise raie tegemine nõuab aga spetsiifilisemaid teadmisi kui kõigi puude raie.

Joonis eri viisil majandatud metsadest. Ülal lageraiega majandatud mets, keskel püsimetsana majandatud mets, all majandamata põlismets. Allikas: Teejuht püsimetsandusse.

Eestis leidub palju metsaomanikke, kes majandavad oma metsa püsimetsanduse võtetega. Tutvu Vormis püsimetsamajandajate Antsu ja Algoriga ning nende mõtete ja tegemistega!


Kuidas majandada püsimetsa?

Püsimetsamajandajad Algor ja Ants räägivad videoklipis lähemalt erinevatest võtetest, mida nad metsa majandades kasutavad. Soovitusi ja ideid leiad kindlasti ka püsimetsanduse teejuhist (vt all).Raamat "Teejuht püsimetsandusse"


"Teejuht püsimetsandusse" on Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel valminud väljaanne, mille eesmärk on anda nii teoreetilisi teadmisi püsimetsandusest kui ka praktilisi juhtnööre metsa lageraievabaks majandamiseks. Raamatu koostajad Liina Remm, Liis Kuresoo ja Mihkel Rünkla on koondanud kogemusi ja teadmisi nii Eestist kui mujalt maailmast, nii teadlastelt, teaduskirjandusest kui metsamajandajatelt.

Valdavalt kasutatakse Eestis metsa majandamisel lageraiet. Kuigi Eestis leidub ka majandajaid ja omanikke, kes eelistavad teisi (sh püsimetsanduse) võtteid, puudus siiani põhjalikum teadmine ja ülevaade võimalikest praktikatest. Raamat on mõeldud eelkõige metsaomanikele ja -majandajatele. Samas leiab sealt huvitavat lugemist igaüks, kelle jaoks metsateemad hingelähedased.

Raamatu digiversiooni saab tasuta alla laadida SIIT!
Suur aitäh hooandjatele ja Ülemiste keskusele, kes raamatu valmimist toetasid!