Mida metsas teha?

Esmalt mõtle, miks on mets Sulle oluline, mida sealt saada tahad ning kas oled oma metsa piisavalt tundma õppinud? Kui oled metsa rolli enda jaoks läbi mõelnud, siis on juba kergem otsustada, kas tahad seda hoida sellisena nagu see on, pisut hooldada või selle arvelt tulu teenida?

Sinikad. Foto: I. Trummer

Alustuseks tasuks vaadata oma metsi kaardil ja panna paika, milline roll Sinu erinevatel metsaosadel võiks olla. Märgi kaardile näiteks:

  • parimad marja-ja seenekohad;
  • kase- või vahtramahla kohad, kui kogud mahla;
  • koht, kus kogud headel aastatel sarapuupähkleid;
  • koht, kust saad oma saunavihad;
  • kui oled jahimees, märgi kaardile oma jahikantsel, loomade söötmispaik või muu jahiks oluline koht;
  • lepik, kust juba oled või plaanid raiuda oma küttepuuvaru;
  • metsarajad, lemmik lõkkekoht, telkimisala või muu ala, kus tavatsed puhkamas käia;
  • erilised  loodusobjektid - omanäolised puud, kaitsealuste liikide elupaigad jms;
  • kopra tegutsemisalad;
  • huvitavad ajaloolised objektid  - ristipuud, vanad vundamendid, kiviaiad, sillad, tõrvapõletusaugud, vanad saunakohad jms.


Mõtle läbi, kuidas võiks metsade majandamine ühte või teist kohta mõjutada ja mida Sa tahad saavutada. Hea kukeseenekoht ja mustikamets võivad lageraie tagajärjel hävida, samas võib olla vaja mõne kultuuripärandiga seotud objekti ümber võsa võtta. Kui plaanid metsi majandada, siis kaalu, kas ja kuidas oma metsi raiuda nii, et Sulle olulised väärtused metsas säiliks. Kas Sinu mets peab pakkuma ennekõike Sulle ja Su külalistele mõnusat elukeskkonda ja hingerahu või vajad hädasti metsast saadavat tulu. Kas õnnestub hea planeerimise juures saada mõlemat?


Ristipuu Karula metsas. Foto: L. Kuresoo


Kui plaanid raiuda, siis märgi kaardile järgmise sammuna võimalikud raied ja nende teostamise eeldatav ajakava. Raiete täpse planeerimise juures saad kindlasti abi küsida metsakonsulendilt või -korraldajalt. Nemad oskavad Sulle ka öelda, milliseid raieid üldse teha tohid.

Nii oledki teinud endale päris ise metsa majandamiskava lähtudes väärtustest, mis on metsas Sulle olulised. Kui metsakorraldaja on samuti Sulle kava koostanud, siis pea meelest, et sinna on saanud kirja võimalike raiete maksimum. Kui metsakorraldaja koostatud kavas on ette nähtud lageraied suurtel pindadel, siis need ei ole Sulle kohustuslikud. Sa saad ise valida, kunas ja kas üldse oma reieküpseid metsi raiud.


Näidis - kuidas planeerida metsa kasutust?

Lähemalt uurimiseks klõpsa pildil!