Kellelt küsida abi ja infot?

Kasulikke kontakte ja linke

  • Värskelt loodi Eesti Püsimetsaühistu, mis hakkab koondama püsimetsana majandavaid metsaomanikke. Rohkem infot ja kontaktid leiab kodulehelt www.pysimetsayhistu.ee
  • Oluline on metsaomanikuna leida metsakorraldaja, kes oskab metsade majandamist planeerida nii, et loodusväärtused oleksid kaitstud ning metsadest saadav tulu oleks võimalikult pikaajaline. Ökosüsteemse planeerimise teenust pakub näiteks Metsakorralduse Büroo, kelle kontaktid leiab nende kodulehelt www.metsakorraldus.ee
  • Eestis tegutsevad paiguti hobumajandajad, nende kohta täpsema info saamiseks pöördu Priit-Kalev Partsi poole: priit.kalev.parts@gmail.com, telefon 5205230
  • Erametsakeskuse lehelt leiad samuti infot nii ühistute kui ka muu seonduva kohta: www.eramets.ee
  • Looduskaitselist ja juriidilist nõu pakub Keskkonnaõiguse Keskus www.k6k.ee
  • Kui leiad oma metsast suure risust tehtud linnupesa, siis võta ühendust Kotkaklubi maakondlike kontaktisikutega. Nende kontaktid leiab siit: www.kotkas.ee/kontakt/
  • Kui kahtlustad, et Sinu metsas võib olla vääriselupaik ning tahad selles veenduda, siis võta ühendust VEPi eksperdi Renno Nellisega: renno.nellis@gmail.com, telefon 5302 1377
  • Erinevate metsaliikide tundmaõppimiseks leidub palju e-määrajaid, mida saad lihtsasti kasutada. 


Rohkem infot loodussõbraliku metsanduse projekti kohta

Liis Kuresoo

Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert ja projektijuht
liis.kuresoo@elfond.ee