Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis

Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis
Algus:2017
Lõpp: 2021
Eesmärk: Tiigilendlase kaitse tõhustamine ning talvitavate nahkhiirte häirimise vähendamine.

Tiigilendlane ning kõik teised Eestist talvitavad nahkhiireliigid on looduskaitse all, nende arvukus Eestis sõltub paljuski inimestest. Projekti EstBatLIFE ehk "Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis" käigus tegeletakse tiigilendlaste seire ja uuringutega, parandatakse tiigilendlaste talvitustingimusi, tehakse nahkhiirtealast teavitustööd ning kaasatakse aktiivselt inimesi nahkhiire kaitsetegevustesse.

Projekti juhtpartner on Eestimaa Looduse Fond. Projekti partneriks on Eesti loodusmuuseum.

Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid.

Uuri lähemalt ELFi nahkhiirte lehelt