Keskkonnasõbralikuma põllumajanduse poole

Keskkonnasõbralikuma põllumajanduse poole
Algus:2017
Lõpp: 2017
Eesmärk: Tagada tasakaalustatud arutelu 2020. aasta järgse EL Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) teemal ning jõuda tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma põllumajanduspoliitikani Euroopa Liidus.

Miks peame vajalikuks öelda sõna sekka EL Ühise Põllumajanduspoliitika kujundamisel?

Tänane ÜPP on ulatusliku negatiivse keskkonnamõjuga ning vajab reformi. Eestimaa Looduse Fond (ELF) alustas 2017. a kevadel uue projektiga „Kestliku ja kulutõhusa EL põllumajanduspoliitika poole”. Pea aastase projekti eesmärgiks on tagada tasakaalustatud arutelu 2020. aasta järgse EL Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) ehk Common Agricultural Policy (CAP) teemal. ELF usub, et just erinevate seisukohtadega arvestamine võimaldab jõuda pärast 2020. aastat tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma põllumajanduspoliitikani Euroopa Liidus.

Projekti tegevused

Huvikaitse ja koostöö: Projekt toetas Eesti ja EL kodanikuühenduste (keskkonna-, põllumajanduse- ja maaelu arendamisega tegelevad organisatsioonid) koostöövõrgustiku väljakujunemist, milles sõnastatakse ja esitatakse ÜPP osas ühised seisukohad ja tehakse protsessi kohta info kättesaadavaks avalikkusele. Ühenduste tõhus osalemine diskussioonis võimaldaks selgemini näha kõiki keskkonnale ja põllumajandustootjatele avalduvaid positiivseid ja negatiivseid aspekte.

Blogi: ELF on loonud blogi, mis kajastab ELi ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP 2020) kujundamise protsessi ning (Eesti) keskkonnaühenduste seisukohti.  

Vaata blogi SIIT.

Projekti tippsündmus - rahvusvaheline konverents Tallinnas: Eesti EL eesistumise perioodil 2017. aasta septembris korraldame konverentsi, millel osalevad Eesti ja EL keskkonnaorganisatsioonid, põllumajandustootjad ja ametnikud. Konverentsi fookuses on ühise põllumajanduspoliitika kujundamine. 


Projekti toetab Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.  Projekti eelarve on 23 041 eurot, millest Riigikantselei ja KÜSKi toetus on 17 991 eurot. Aitäh toetajatele!