Natura 2000 Eestis - koostöö riigiasutuste ja kodanikuühiskonna vahel

12. oktoober 2018
Projektijuhid Mari Kaisel ja Silvia Lotman avaldasid väljaandes ANLiegen Natur saksakeelse artikli Natura 2000 koostööst Eestis. 

Artikkel koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse Natura 2000 kaitsealade määratlemise ja loodus- ning linnudirektiivide rakendamise protsessi Eestis ning looduskaitse rahastamise põhimõtteid. Kuna paljuski sõltus Natura 2000 temaatika vastuvõtmine sellega seonduvast kommunikatsioonist - selgitustest, asjaajamise kvaliteedist ja muust taolisest - siis tutvustab artikkel ka NaturallyEst LIFE projekti ellukutsumise vajadust ning planeeritud eesmärke ja tegevusi. Artikli teine osa on intervjuu, kus projektijuht Silvia Lotman räägib rohkem isiklikumas toonis, mida Natura 2000 tema jaoks tähendab ning jagab oma mõtteid, miks ja kuidas saaks looduskaitse kommunikatsiooni parandada. Loe lähemalt siit!