Looduskaitse lahendused: rähnid

21. märts 2019
NaturallyEST projekti looduskaitsenõuandla poole on tulnud mitmeid pöördumisi seoses rähnidega, kes teevad liiga elumajale. 
Probleemile proovime leida loodussõbralikku ja töötava lahenduse:  paigutasime kevade alguses ühele majale, mida käivad rähnid kimbutamas, rähnipeletid. Need on rähnikujud, mis peaks teoorias päris rähnid eemale peletama. 

Kevade jooksul jälgime, kuidas rähnipeletid töötavad ja kas saab seda ka teistele looduskaitsealadel kinnisvara omavatele inimestele soovitada, kelle maja rähnid pidevalt kahjustavad.
Rähni tehtud kahju majal
Rähnipeleti kinnitamine majale

Natura-aladel oleva maa omanik või kasutaja, kui sul on mure, mille lahendamiseks oleks juristi või looduskaitse eksperdi abi vaja, siis võta meiega ühendust tasuta looduskaitsenõuandla kaudu.