Kogemuste vahetamine Euroopa tasandil

18. veebruar 2022
NaturallyEST projekti tiim koos LIFE living Natura 2000 in Bayern projektiga korraldas Natura 2000 kommunikatsiooni kogemuste vahetamise webinari, kus oli osalisi paljudest Euroopa riikidest. 
Kogemuste vahetamine Euroopa tasandil
Foto: Maria Kooskora
Lisaks kahe LIFE-i projekti tutvustusele, toimus ajurünnak Natura 2000 looduskaitseliste ja kaasamise kitsaskohtade leidmiseks.