Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

KUTSE Hiiumaa rahvuspargi ettepaneku arutelule 21.06 20.06.2022

KUTSE Hiiumaa rahvuspargi ettepaneku arutelule 21.06
Eestimaa Looduse Fond (ELF) tegi möödunud nädalal ettepaneku luua Hiiumaa põliste metsade hoidmiseks rahvuspark. Ettepanek hõlmab riigimaadel asuvaid loodusväärtuslikke alasid, mis...
Animatsioon: puupõld - mis võib juhtuda metsaelustikuga peale lageraiet?
Lühianimatsioon räägib sellest, mis võib juhtuda metsaelustikuga peale lageraiet.
ELF teeb ettepaneku luua Hiiumaa põliste metsade kaitseks rahvuspark
Eestimaa Looduse Fond (ELF) saatis täna Keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Hiiumaale rahvuspark, mis hõlmaks eelkõige saare põhja-, lääne- ja keskosasse...
Animatsioon: Mis on PÜSIMETS?
Lühianimatsioon räägib sellest, mis on püsimets ning kuidas selle majandamine käib.