Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Elvas jagati kogemusi kohalike metsade majandamisest. Vaata küsimusi-vastuseid! 09.11.2021

Elvas jagati kogemusi kohalike metsade majandamisest. Vaata küsimusi-vastuseid!
6. oktoobril toimus Elvas omavalitsuste planeerimis- ja keskkonnaspetsialistidele ja planeerimiskonsultantidele suunatud jalutuskäik-metsaseminar. Koos vallavanem Heiki Hanseniga käisime KAH ala...
ELF esitas ettepaneku peatada raietegevus kogukondadele olulistes riigimetsades
Eestimaa Looduse Fond esitas keskkonnaministeeriumile, keskkonnaametile ning Riigimetsa Majandamise Keskusele ettepaneku peatada raietegevus kogukondadele olulistes riigimetsades seoses oluliste planeeritavate...
Volikogude liikmed, kes on toetanud kohalike kogukondade jaoks oluliste riigimetsade majandamist püsimetsana
Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsus 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijaid avaldama oma seisukohta kogukondade jaoks oluliste riigimetsade...
ELF avaldas kodulähedaste riigimetsade teemalise valimisküsitluse tulemused
Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldas kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijate seas veebiküsitluse, et selgitada nende seisukohti kogukondade jaoks oluliste...