Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Millised on RMK (raiumise) kohustused riigi ja klientide ees? 09.04.2021

 Millised on RMK (raiumise) kohustused riigi ja klientide ees?
Tervitan siiralt RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni 26. märtsi kirjutist “Mis ikkagi toimub vääriselupaikadega ja teiste loodusväärtustega riigimetsas?” RMK looduskaitseblogis,...
Miks on tarvis terviklikku Alutaguse rahvusparki?
Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas 2020. a augustis Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile ettepaneku laiendada Alutaguse rahvusparki olemasolevate kaitsealade ning peamiselt...
Postimees värskest uuringust: kaitse-eeskirju muudetakse nii, et kännud järel
Möödunud ­aastate metsasõjas on majandajad ja riik korduvalt esile toonud argumenti, et Eestis on rangelt kaitstavat metsa enam kui...
 Uuring: Eestis on hüppeliselt kasvanud Natura 2000 võrgustiku kaitsealuste metsaelupaikade raie
Värske uuring toob välja, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvates kaitsealustes metsaelupaikades tehakse üha rohkem raieid, millele annavad hoogu juurde...