Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Keskkonnaühenduste ootused RMK arengule 28.08.2023

Keskkonnaühenduste ootused RMK arengule
RMK kutsus Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ühe huvigrupina osalema RMK arengukava koosloomes. Koosloome on üks osa arengukava koostamisest. Koja...
Püsimetsandus suures mastaabis - Silvia Lotmani lühiülevaade õppereisist Soome
Eestimaa Looduse Fondi eksperdid käisid koos Püsimetsaühistu, Kliimaministeeriumi, RMK, Keskkonnameti ja Hiiumaa valla esindajatega augustis õppereisil Soomes, et kuulda...
Üraski levikut ohjeldab mitmekesine mets ja looduslikud vaenlased, mitte raie
Kuuse-kooreürask on Eesti loodusele omane liik - ta on elanud siin aastatuhandeid. Viimastel aastatel on kuuse-kooreüraskid ning nende tekitatud...
Kohtumised metsas: Heimtali ümmargused riidad ja ettevaatlikult hoolitsetud metsad
Sellekevadised Eestimaa Looduse Fondi (ELF) püsimetsanduse talgud - ELFi talguaasta esimesed - toimusid taas Heimtalis, kunstnik Anu Raua talus....
CC0 1.0