Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse raiete tõttu kaitsealadel 09.06.2021

Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse raiete tõttu kaitsealadel
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) pöördus 2 aastat tagasi Euroopa Komisjoni poole palvega hinnata, kas Eesti rikub loodusdirektiivi, lubades Natura...
 Rahandusministeerium kinnitas omavalitsuste õigust metsade majandamisele tingimusi seada
Rahandusministeerium leidis üldplaneeringu järelevalvemenetluses, et Kose vald ei ole asjakohaselt põhjendanud kohaliku kogukonna ettepanekute tagasilükkamist. Samuti on vald tõlgendanud...
Veebiseminar
Olete oodatud sel kolmapäeval, 14. aprillil kell 11-12.30 toimuvale veebiseminarile "Kes hoiab tulevikus metsa püsti", mis toob fookusesse metsade...
 Millised on RMK (raiumise) kohustused riigi ja klientide ees?
Tervitan siiralt RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni 26. märtsi kirjutist “Mis ikkagi toimub vääriselupaikadega ja teiste loodusväärtustega riigimetsas?” RMK looduskaitseblogis,...