Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Rahandusministeerium kinnitas omavalitsuste õigust metsade majandamisele tingimusi seada 21.04.2021

 Rahandusministeerium kinnitas omavalitsuste õigust metsade majandamisele tingimusi seada
Rahandusministeerium leidis üldplaneeringu järelevalvemenetluses, et Kose vald ei ole asjakohaselt põhjendanud kohaliku kogukonna ettepanekute tagasilükkamist. Samuti on vald tõlgendanud...
Veebiseminar
Olete oodatud sel kolmapäeval, 14. aprillil kell 11-12.30 toimuvale veebiseminarile "Kes hoiab tulevikus metsa püsti", mis toob fookusesse metsade...
 Millised on RMK (raiumise) kohustused riigi ja klientide ees?
Tervitan siiralt RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni 26. märtsi kirjutist “Mis ikkagi toimub vääriselupaikadega ja teiste loodusväärtustega riigimetsas?” RMK looduskaitseblogis,...
Miks on tarvis terviklikku Alutaguse rahvusparki?
Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas 2020. a augustis Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile ettepaneku laiendada Alutaguse rahvusparki olemasolevate kaitsealade ning peamiselt...