Kõik uudised

Ülemiste keskus toetab loodussõbraliku metsanduse tutvustamist

28. märts 2024
Metsablogi
Ülemiste keskus ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) jätkavad juba kuus aastat väldanud koostööd. Keskus toetab aastatel 2024-2026 loodussõbraliku metsanduse edendamist kokku 125 000 euroga.
Ülemiste keskus toetab loodussõbraliku metsanduse tutvustamist
Laanetarga rada Pokumaal. Foto: Laura Oro

Koostöö Ülemiste keskusega võimaldab ELFil seista selle eest, et metsade majandamisel eelistataks senisest enam püsimetsandust. Selleks tutvustatakse laiemalt püsimetsanduse kogemusi ja teadmisi ning metsa mitmekülgseid väärtusi. Näiteks on plaanis korraldada talguid, kampaaniaid ja praktilisi õppepäevi, uuendada püsimetsanduse teejuhti ning luua Tallinnasse metsa väärtusi tutvustav õpperada.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits sõnas, et ELFi väärtused ja tegevusvaldkonnad on keskusele väga hingelähedased. “Jätkusuutlik metsamajandus ning teadlik keskkonnahoid on teemad, mille kaudu saame väärtustada ja hoida Eesti keskkonda ja loodust ehk toetada just neid tegevusi, mis on väga tugevalt ka Ülemiste keskuse põhiväärtusteks,” märkis Pärnits. “Koostöö abil loodavad väärtuslikud infomaterjalid, õppepäevad ja talgud aitavad kaasa metsamajandamise mõistmisele. On oluline, et Eestis pöörataks rohkem tähelepanu püsimetsandust toetavate teadmiste ja oskuste kasvule.”

ELFi metsameeskond tervitab keskuse valmisolekut järjepidevalt metsakaitsesse panustada. “Ülemiste keskuse tugi, usaldus ja sisuline koostöö on meie jaoks olulise kaaluga. Kogemus on näidanud, et just järjepidev tegutsemine toob kõige paremaid tulemusi,” ütles ELFi juhatuse liige Silvia Lotman.

Ülemiste keskus on loodussõbralikku metsandusse ja metsaväärtuste tutvustamisse panustanud juba kuue aasta jooksu 175 000 euroga. Näiteks on loodud püsimetsanduse demomets ja laanetarga rada, metsaomanikele mõeldud veebileht, korraldatud suur rahvusvaheline metsakonverents, välja antud Eesti esimene püsimetsanduse teejuht ning loodud õppematerjale metsaomanikele ja koolidele. Samuti on toimunud erinevaid metsa väärtusi tutvustavaid kampaaniaid ja teisi algatusi.