Kõik uudised

Näide - RMK jätkuvalt vääriselupaiku hävitamas

27. september 2018
Metsablogi
Jagame värsket näidet riigimetsa intensiivsest majandamisest ja loodusväärtuste hävitamisest. Paraku pole see kaugeltki ainus näide -  kümneid sarnaseid näiteid tõid keskkonnaühendused välja ka RMK FSC  auditi tarvis mullu sügisel.

Fotol on RMK rajatud tee Saaremaal pääsemaks ligi 42 hektarile metsale eesmärgiga seal raieid teha. Kuhugi mujale see tee ei vii. Äsja rajatud tee on 1,1 km pikk ning kurioossel moel on see rajatud läbi vääriselupaiga (VEP), mis peab riigimetsas olema kaitse all. 

Teisel pildil on näha läbi vääriselupaiga tee rajamiseks maha võetud puude virna, mille peal ka kopsusamblik - kaitsealune liik, mis on hästi tuntud kõrge looduskaitselise väärtusega metsade indikaatorliik. Teadlased on hinnanud, et 20. sajandi jooksul on see samblik välja surnud 81% ajaloolistest teadaolevatest kasvukohtadest.

RMK värvatud projekteerija küsis tee ehitamise plaanile mitmel korral ka Keskkonnaameti nõusolekut, kes soovitas korduvalt plaanist sellisel kujul loobuda. Viidates, et tee läbiks 550 meetri ulatuses kopsusambliku elupaika ja tähendaks selle raadamist vähemalt 1,3 ha ulatuses.

RMKl on vastutustundliku metsamajandaja sertifikaat (FSC), mis eeldab, et loodusväärtused on riigimetsas kaitstud.
Loe samateemalist Tarmo Tüüri artiklit Postimehes (09.03.2018).