Kõik uudised

Animatsioon: Mis on PÜSIMETS?

01. juuni 2022
Metsablogi

Lühianimatsioon räägib sellest, mis on püsimets ning kuidas selle majandamine käib.


Püsimets on sellise mets, kust varutakse puitu platsi lagedaks tegemata. Püsimets meenutab paljuski põlismetsa - siina kasvab eri vanuses ja eri liiki puid.  

Kui püsimetsast raiet tehakse, siis kutsutakse seda valikraieks ja seda tehakse alati talvel külmunud pinnasega. Valikraiet saab teha mitutmoodi. Raietöid saavad läbi viia nii saemehed kui ka harvesterid. Puidu metsast kättesaamiseks saab kasutada suuri metsa kokkuveomasinaid ehk forvardere, kuid enamasti kasutatakse mitmesugust väiketehnikat - näiteks traktoreid ja ATV-sid. Nõnda saab ka pinnas vähem kahjustada. Üksikutes kohtades tuuakse püsimetsast puid välja hobustega.

Püsimetsa raiutakse kas ühe puu kaupa või väikeste gruppidena. Nõnda moodustuvad häilud, mille läbimõõt ei ületa selle metsa puude kõrgust. Sageli tehakse valikraie käigus korraga nii häile kui raiutakse üksikuid puid. Selleks, et langetatud puud metsast kätte saada, rajatakse metsa hulgaliselt väikseid loogelisi metsamaastikku sobivaid teid.

Püsimets pakub elupaika mitmetele liikidele, kelle käsi tavapärases majandusmetsa lageraiemaastikus kuigi hästi ei käi. Näiteks laanepüüle, ungrukollale, kopsusamblikule, harilik harakkuljusele ja paljud teistele liikidele.

Püsimetsast saab edukalt tulu teenida, küll aga pikema aja jooksul. On näiteks leitud, et teadud metsatüüpides ja laiuskraadidel võib püsimetsandus olla kokkuvõttes isegi kasumlikum kui lageraie majandus. Lageraie puhul saab küll korraga palju raha kätte, kuid sellele järgneb aastakümnete pikkune periood, kus metsamajandamisega kaasnevad vaid kulutused, mida püsimetsas vaja teha ei ole - näiteks massiline istutamine, kuivendussüsteemide rajamine ja hooldamine. Püsimetsas on võimalik kasatada kvaliteetsemat palgipuitu.

Püsimetsandus sobib kindlasti selliste metsade majandamiseks, mille peamiseks eesmärgiks ei ole kiire tulu teenimine. Taolisteks metsadeks on näiteks puhkemetsad, samuti populaarsed marja ja seenekohad, kuid ka metsad, mis kaitsevad inimeste elamuid liigse tuule, müra ja õhusaaste eest.

Samuti on oluline majandada püsimetsana kaitsealade majandatavaid osi, haruldaste ja ohustatud liikide elupaiku, turbaaladel kasvavaid puistuid, veekogude kaldaid ja teisi taolisi metsi, et säilitada nende võimet keskkonda stabiilsena hoida.

Püsimetsandus on tulevikumetsandus, sest võimaldab arvestada nii metsa ökoloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi kui ka sotsiaalseid väärtusi.


Uuri lähemalt püsimetsanduse kohta SIIT!Animatsioonide kontseptsioon ja tekstid: Liis Kuresoo, ELF

Animatsioon: Roland Seer, Tartu Multifilm
Toimetamine ja avaldamine: Mariliis Haljasorg, ELF
Teksti sisselugemine: Siim Angerpikk

Animatsiooni loomist toetas Ülemiste keskus.