Jänijõe keskkonnaseisundi parandamine

Seminar


13. mai 2019  Jäneda külalistemaja seminariruum


Kõik põllumajandustootjad ja teised huvilised on oodatud veekeskonnakaitselisele seminarile, mis keskendub Jänijõele ja selle ümbrusele. Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele.

Seminaril räägitakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Jänijõe keskkonnaseisundi  parandamine” tulemustest ning antakse ülevaade veekogu tervendamise alasest kogemusest Jänijõe näitel. Tehtud keskkonnaparanduslikest töödest annavad ülevaate Eestimaa Looduse Fondi ja Põllumajandusameti eksperdid.


Suur tänu kõigile seminaril osalejatele!
Ettekanded saab endale salvestada kavas ettekande pealkirjale vajutades. 

Seminari kava:

9.30 Hommikukohv ja kogunemine
10.00 Avasõnad
10.15 Kuno Kasak (ELF) „Jänijõe keskkonnaseisundi parandamine rakendades veemajanduskavas ette nähtud meetmeid
10.45 Milvi Aun (Keskkonnaamet) „Veemajanduskavad ja nende rakendamine
11.15 Aleksei Lotman (ELF) „Põllumajandus ja meri
12-13 Lõuna (oma kuludega)
13.00 Sirje Käbin (Põllumajandusamet) „Ühiseesvoolu keskkonnasõbralik hooldus Jänijõel
13.30 Kristjan Piirimäe (ELF)  „Täppisveekaitse
14.00 Arutelu
14.30 - 15.15 Ekskursioon Jänijõe hoolduslõigu juurde. 

Lisamaterjal uudistamiseks: 


Infomaterjal maaparandussüsteemide projekteerijaile ja hooldajaile Jänijõe näitel


Küsimuste korral kirjutada janijogi@elfond.ee

Jänijõe projekti koduleht: http://elfond.ee/teoksil/loodusharidus-ja-teavitus/janijoe-keskkonnaseisundi-parandamine


Seminari toimumist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.