Kõik uudised

Valmisid kohalikke kogukondi ja omavalitsusi metsaotsustes abistavad juhendid

30. september 2020
Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb täna juhendeid, mis aitavad kohalikul tasandil paremaid metsaotsuseid teha. Kogukondadele pakub juhend nõu teadlikuks ja sisukaks kaasa rääkimiseks. Omavalitsustele mõeldud juhend aitab langetada eri huve tasakaalustavaid ja õiguslikult asjakohaseid planeerimisotsuseid.  

Juhendite fookus on üldplaneeringutel ja kohalikel kaitsealadel. Käsitletakse nii õigust, metsandust, ökoloogiat kui ka kommunikatsiooni puudutavaid küsimusi. Juhendid leiab ELFi veebilehelt!

“Kodukandi metsade käekäigu osas tahetakse üha rohkem kaasa rääkida. Usume, et paremad teadmised aitavad teha paremaid metsaotsuseid, tasakaalustada eri huve ning vähendada konflikte,” ütles ELFi metsaprogrammi ekspert Liis Keerberg. “Praegu on omavalitsustes metsade teemalisi arutelusid palju, sest koostatakse uusi üldplaneeringuid. Loodetavasti on valminud metsaotsuste juhenditest abi nii otsustajatele kui osalejatele, ” lisas Keerberg.

Juhendid koostasid keskkonnajuristid Siim Vahtrus ja Liis Keerberg, ELFi metsaekspert Liis Kuresoo ning kommunikatsiooniekspert Mariliis Haljasorg. Juhendi valmimisse andsid oma panuse ka 222 inimest kohalikest kogukondadest ja omavalitsuste esindajate seast, kes osalesid aprilli lõpul ELFi korraldatud kohalike metsaotsuste teemalises küsitluses.