Kõik uudised

Tallinnas arutatakse Euroopa põllumajanduse tuleviku üle

28. august 2017
Käesoleva nädala lõpus, 1. septembril kogunevad Eesti ja teiste ELi riikide keskkonnaühendused, põllumajandustootjate organisatsioonid, põllumajanduseksperdid ja ametnikud konverentsile, et arutada ühiselt Euroopa põllumajanduse tuleviku üle.


Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eestvedamisel toimuva kahepäevase sündmuse fookuses on ELi ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), mis on ühenduse üks kulumahukaimatest  ja keskseimatest poliitikatest. ÜPP mõjutab märkimisväärselt nii Eesti talunikke kui ka teisi elanikke ning loodust. “See, kuhu tüürib ühine põllumajanduspoliitika, määrab oluliselt ka edasisi arenguid Eestis - milliseid toetusi saavad talunikud, kui tervislik on poodides ja turul olev toit ning kuidas elavad mesilased ja linnud. ELi ühisest eelarvest ligi 40% moodustav ÜPP mõjutab tugevalt nii meie toidulauda kui elukeskkonda,” selgitas ELFi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert ning konverentsi moderaator Aleksei Lotman. “Konverents toob kokku eri valdkondade eksperdid, kes kõik käsitlevad põllumajandust eri nurkade alt. Sestap on oodata põnevat sündmust, mis loodetavasti päädib ühisosa leidmisega,” lisas Lotman.

ELi Nõukogu Eesti eesistumise raames ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel toimuva konverentsi “ÜPP 2020. Jätkusuutliku põllumajanduse poole” eesmärk on soodustada diskussiooni 2020. aasta järgse ÜPP teemal ning aidata kaasa tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma põllumajanduspoliitika kujundamisele ELis. Sündmus toimub kahes osas: esimesel päeval leiab Tallinnas Euroopa hotellis aset konverents; teisel päeval külastavad väliskülalised Mätiku talu ja Saidafarmi ning peetakse seminari Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõel. Sündmuse programm on leitav siit: http://elfond.ee/upp-konverents/programm

Euroopa Komisjon on alustanud tööd 2020. aasta järgse ÜPP põhimõtete kujundamiseks. Käesoleva aasta kevadel toimus avalik konsultatsioon, mille käigus said kõik soovijad avaldada oma seisukohti seoses ÜPPga. ELFi ekspert Aleksei Lotman on viimaste kuude jooksul kommenteerinud ÜPP kujundamise protsessi ning tutvustanud keskkonnakaitsjate seisukohti eesti- kui ka ingliskeelses ELFi blogis www.estcap.blogspot.com 

Rohkem infot:
http://elfond.ee/upp-konverents
www.estcap.blogspot.com