Kõik uudised

Mõõdukas optimism järgmise aasta püügimahtude valguses

20. oktoober 2020
Ööl vastu teisipäeva otsustati järgmise aasta Läänemere püügimahud. Tasub olla mõõdukalt optimistlik, kuna 10 populatsioonist kaheksa puhul oli kuulda võetud teadlasi ja keskkonnaühendusi.

Mida selle otsuse juures tasub veel tähele panna:

  • Läänepoolne tursk on endiselt ülikehvas seisus ning kahjuks ei suudetud siin kokku leppida, et tursapopulatsioonile antakse aega taastumiseks. 

  • Lisaks on halvas seisus ka Läänemere läänepoolsed heeringapopulatsioonid, mille püügimahtu on teadlsed soovitanud kolm aastat järjest vähendada. 
  • Keskkonnaühendused soovitasid kilu püügimahte veelgi enam alandada. Kilu on tursa taastumiseks oluline kala. Siiski on hea meel, et püügimahud jälgivad sellegi poolest teadlaste soovitusi.

Püügimahtude määramisel on äärmiselt oluline, et need oleks teaduspõhised ja meie Läänemere ökoloogilsest seisundist lähtuvad. Vastavalt Euroopa ühisele kalanduspoliitikale on 2020. aasta jaanuarist ülepüük keelatud. Mõne populatsiooni püügimahtude maksimumide nihutamine üle taluvuspiiride näitab, et teadmine Läänemere ökosüsteemi kehvast seisundist ei ole veel täies mahus otsustajateni jõudnud.
Tunnustame siin ka Eesti ametkonda, kes sel aastal Läänemere kalanduse eesistujana (BALTFISHI-is) neid arutelusid juhtis.

Püügimahtude otsusu on inglise keeles leitav SIIT
Keskkonnaõhenduste ettepanekud SIIT