Kõik uudised

Läänemere kalandus vajab teaduspõhiseid poliitilisi otsuseid

08. september 2020
Läänemere keskkonnaühendused kutsuvad kalanduse eest vastutavaid ministreid järgima Euroopa Komisjoni püügisoovitusi aastaks 2021 ja peatama Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ülepüük.


Juba tänavu juulis ütles Eestimaa Looduse Fondi (ELF) kestliku kalanduse ekspert Joonas Plaan, et soovituslikud püügivõimalused peavad toetuma teadlaste nõuannetele, et tagada kestlik kalandus Läänemeres. ELF, koos Läänemere keskkonnaühendustega tervitab 31. augustil välja antud Euroopa Komisjoni püügisoovitusi, mis toetavad ökosüsteemipõhist majandamist kalanduses ning võtab arvesse teadlaste soovitusi. Sellegipoolest, Läänemere heeringapopulatsiooni püügisoovitused valmistasid pettumuse, sest endiselt soovitakse jätkata ülepüügiga.

Vaade Läänemerele. Foto: Katre Liiv

Müügimahtude määramisel meie koduses Läänemeres tehakse otsus järgmiseks kalastusperioodiks sel sügisel ning määravaks saab kalanduse eest vastutavate ministrite otsus. Eestimaa Looduse Fond kutsub taas kalanduse eest vastutavaid ministreid ja ametnikke kuulama teadlaste soovitusi: peatage ülepüük Läänemeres. „Eesti vetes on isegi postitiivseid näiteid tuua, kus on kalapopulatsioonid heas seisus. Tuleb toetada teadlaste ettepanekuid ka Läänemere läänepoolsete populatsioonide, et ohus populatsioonid saaks taastuda,“ ütles Joonas Plaan.

Juba aastaid on Läänemere ministrid toetanud ülepüüki, seades keskkonnaprobleemid tagaplaanile. Täna enam ei saa vanaviiis edasi minna. Kui taas otsustatakse jätkata ülepüügiga, võime juba lähiaastatel näha osade kalaliikide kadumist Läänemerest ja sellele järgnevat sotsiaalmajanduslikku kriisi.

Vastavalt Euroopa Liidu ühisele kalanduspoliitikale on leppisid liikesriigid juba 2013. aastal kokku, et aastaks 2020 on kogu Euroopa Liidu kalandus jätkusuutlik ning lõpetatakse ülepüük. Sama eesmärki kohustab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2008. aasta merestrateegia raamdirektiiv. Läänemere püügvõimaluste üle aastaks 2021 otsustatakse 19.-20. oktoobril toimuval Euroopa põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumisel. Keskkonnaorganisatsioonid rõhutavad, et on viimane aeg teha otsuseid, mis tagavad kestliku kalanduse Läänemeres.