Kõik uudised

Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi üldvõit läks sel aastal Taani

26. september 2019
Saareõue OÜ Pärnumaalt esindas sel nädalal Eestit rahvusvahelisel põllumajandustootjate konkursil „Läänemere-sõbralik talunik 2019“. Poolas toimuval kestliku põllumajanduse konverentsil GRASS tunnustati silmapaistvaid talunikke, kes enda igapäevategemistes kasutavad keskkonnasõbralikke põllumajandusvõtteid. Läänemere valglal paiknevast 11 riigist valitakse konkursil kohalik võitja ning nende vahel üks üldvõitja. Parimaks tunnistati tänavu Kristian ja Maria Lundgaard-Karlhøj talu Loode-Taanist.

Kristian ja Maria oma talu põllul Taanis
Rahvusvahelisele žüriile avaldasid muljet taanlaste suurfarmis kasutusel olevad toitainete keskkonda leostumise vähendamise võtted ning nende järjepidev koostöö teadusasutustega, et leida uusi tulevikku vaatavaid kestlikke põllumajandusviise. Talus on biogaasijaam, millega katsetatakse mitmesugusest biomassist kütuse tootmist, enne kui biomass põldudele viiakse. Koostöös Taani tehnikainstituudiga katsetakse ka jahumardikate vastsetest saadud valgu kasutamist söödana.


Peamiselt aitab nii Taani, Eesti ja ka teiste talude võitjaid toitainete lekkimise probleemi vähendada õige tööde ajastus ning selleks sobiv tehnoloogia. Lisaks kasutatavad mitmed võitjad märgalasid toitainete settimiseks. Taanlastel on plaanis tuleval aastal luua oma maale veel ka hektari suurune märgala. Taani suurfarm läks hiljuti üle mahetootmisele ning samuti toimub seal praegu üleminek mahedale seakasvatusele.

Biogaasijaam
„Kristian ja Maria näitavad, et ka suur põllumajandustootja saab olla keskkonda säästev, kui tootmine on mitmekesine, nüüdisaegne ja pidevalt enda tehnoloogiaid täiendatakse. Arvan, et kõik Läänemere riikide talunikud saavad neilt eeskuju võtta,“ ütles Maailma Looduse Fondi Läänemere programmi juht Ottilia Thoreson.  

Läänemere-sõbraliku taluniku auhinda (Baltic Sea Farmer of the Year Award) antakse välja 2009. aastast. Konkurssi korraldab Maailma Looduse Fond (WWF) koos kohalike partneritega Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Taanis, Rootsis, Soomes, Saksamaal, Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. Auhind on mõeldud tunnustamaks Läänemere valglal tegutsevaid talunikke, kes enda tegevusega veekeskkonda leostuvaid toitaineid aitavad vähendada.

 
Vaata lisa konkursi kodulehelt

Rahvusvaheline konkursi koduleht