Kõik uudised

ELF otsib projektijuhti

13. oktoober 2021

Eestimaa Looduse Fond otsib vedajat projektile „Süsiniku sidumine põllumajanduslikus kasutuses turvasmuldadel“.

Hundinuia kasvuala, Holland. Foto: Marko Kohv

Töökoormus: 0,5. Projekti edenedes on võimalik koormuse suurenemine.


Töö sisu:

 • koostöö projekti partneritega Eestis ja välismaal;
 • rahvusvaheliste ja Eestisiseste seminaride korraldamine;
 • ekspertide kaasamine, et analüüsida turvasmuldade kasutust ja koostada maaomanikele juhised eesmärgiga taastada turvasmuldade süsiniku sidumise potentsiaal;
 • koostöö korraldamine talunikega märgalaviljeluse algatamiseks ja uuringuteks;
 • hinnangute koostamine turvasmuldade jätkusuutlikuks kasutuseks, sh kaardianalüüs, tasuvus- ja kasutatavusanalüüs, kasvuhoonegaaside heide, parimate praktikate leidmine. Hinnangud koostatakse koostöös ELFi ja ELFi väliste ekspertidega.

Kasuks tulevad:

 • kõrgharidus;
 • kaarditarkvara, eelistatult QGis kasutamise oskused;
 • teadmised kuivenduse korraldusest ja mõjudest turvasmuldadel;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • ürituste korraldamise kogemus;
 • oskus töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
 • eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

 

Kuna projekt jätkab ELFi seniseid tegevusi, siis soovitame eelnevalt tutvuda lõppenud projekti „Märgalaviljelus Baltimaades“ materjalidega. Lisainfo: Jüri-Ott Salm, jott@elfond.ee

Tööleasumine novembris esialgu osalise koormusega, plaanide edenemisel on võimalik koormuse suurenemine. Projekti periood kuni 2023 lõpp.

Kandidaatidelt ootame CV-d ja motivatsioonikirja 31.oktoobriks aadressile elf@elfond.ee märgusõnaga „kandidaat: süsiniku sidumine“. Motivatsioonikirjas märkida ka palgasoov.

 

Projekti toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI). EUKI on Saksamaa Keskkonna-, looduskaitse- ja tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend. EUKI üldine eesmärk on toetada koostööd Euroopa Liidus, et vähendada kasvuhoonegaaside kogust. Selleks tugevdatakse piiriülest dialoogi ja koostööd ning vahetatakse teadmisi-kogemusi. Projekti juhtpartner on Michael Succowi Sihtasutus  Saksamaal.