Kõik uudised

Eestimaa Looduse Fond on looduskaitset edendanud juba kolm aastakümmet

01. veebruar 2021

Eestimaa Looduse Fondil (ELF) täitub täna, 1. veebruaril 30. tegutsemisaasta. Looduskaitsele pühendunud ekspertorganisatsioon tähistab sünnipäeva loodusmatkade, raamatunäituse ning teiste sündmustega läbi terve aasta. Juubeli puhul kogutakse annetusi looduse heaks, täpsemalt metsade loodusväärtuste kaardistamiseks.


Väljavõte 1. veebruari 1991. a Postimehest. ELFi loomine.

ELFi meeskond on südamest tänulik nii asutajatele, vabatahtlikele, töötajatele, nõukogule, annetajatele, sõpradele kui ka partneritele, kes läbi aastakümnete organisatsiooni kujunemisloos ja tegevustes on osalenud. Just tänu neile inimestele on ELF jõudnud uude kümnendisse sõltumatu ja tegusa keskkonnaühendusena. „Mul on hea meel, et Eestimaa Looduse Fondi kandepind on ühiskonnas aja jooksul märgatavalt suurenenud. ELFi luues püüdsime üles ehitada tõsiseltvõetavat organisatsiooni. Iga vabatahtlik või toetaja, ja neid on palju, on seda tõsiseltvõetavust kordistanud,“ sõnas looduskaitse ühenduse üks asutaja ning endine pikaajaline juht Rein Kuresoo.  

ELFi inimesi. Foto: Katre Liiv

ELF tegutseb teaduspõhiselt, mis eeldab parima teadusliku teadmise koondamist ja kogumist. Sestap kogub ELF sünnipäeva aastal annetusi, et jätkata metsade loodusväärtuste, näiteks loodusdirektiivi metsaelupaikade, ohustatud ja haruldaste metsaliikide elupaikade ning vääriselupaikade, kaardistamist. „Just meie metsad on võrreldes niitude või soodega palju kehvemini uuritud ning teave elupaikade ja loodusväärtuste kohta ei ole piisav. Näiteks kõigist Natura 2000 metsaelupaikadest on seni inventeeritud vaid 51%. Mida ei tea, seda ei saa ka hoida,“ ütles ELFi juhatuse esimees Tarmo Tüür. Annetuskingi kohta loe lähemalt siit:  https://elfond.ee/toeta/elf30

Rava tammik: kaitsealune liigirikas tammesegapuistu. Foto: Katre Liiv

ELF korraldab aasta jooksul mitmeid loodusmatku, mis on ühe või teise nurga alt organisatsiooni tegevusega seotud. Esimesed sünnipäeva hõnguga matkad toimuvad juba veebruari alguses mitmetele Eesti märgaladele ning sootaastamisaladele. Lisaks loodusmatkadele on plaanis videointervjuud ELFiga seotud inimestega, raamatunäitus ning palju muud. 30. sünnipäeva tegemistel saab silma peal hoida veebilehel www.elfond.ee/elf30

ELF on sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe kaasabi. Eestimaa Looduse Fond on olnud mitmete kaitsealade loomise algataja (Soomaa, Karula, Alam-Pedja), suurima Eesti soode inventeerimise eestvedaja, arvukate looduskaitseliste ekspertiiside ning tööde teostaja, looduskaitse vabatahtlike kaasaja ja koolitaja, kodanikuteaduse edendaja. ELFi peamised tegevusvaldkonnad on meri, mets, märgalad, kliima, liigikaitse ning igaühe looduskaitse. ELF pakub ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi ning tuleb appi seal, kus vaja ühendada riigiasutuste, teadusasutuste, ettevõtete ja aktiivsete kodanike pingutusi ühiste loodusväärtuste kaitseks.