Toeta ELFi sünnipäeva puhul
metsade loodusväärtuste kaardistamist!

ELFil täitub tänavu 30. tegutsemisaasta. See on väärikas iga. Oleme nende aastate jooksul koos lugematute mõttekaaslaste, vabatahtlike ja toetajatega teinud suuri asju. Oleme rõõmsad ja tänulikud kõigile, kes on meile sel teel nõu ja jõuga abiks olnud.


Rava tammik: kaitsealune liigirikas tammesegapuistu. Foto: Katre Liiv

Otsustasime oma sünnipäeva puhul koguda annetusi, et asuda kaardistama metsade loodusväärtusi (loodusdirektiivi metsaelupaigad, ohustatud ja haruldaste metsaliikide elupaigad, vääriselupaigad jne). Võrreldes niitude või soodega on just meie metsad palju kehvemini uuritud ja teave elupaikade ja loodusväärtuste kohta on ebapiisav. Näiteks kõigist Natura 2000 metsaelupaikadest on praeguseks inventeeritud vaid 51%. Mida ei tea, seda ei saa ka hoida. Möödunud kümnendi jooksul on saanud selgeks, et loodusväärtused, millega oleme siiani harjunud, ei ole enam iseenesestmõistetavad ning Eestile omased liigid ja kooslused on hävimas. Kui täna lükkame metsade loodusväärtuste kaardistamise edasi, siis võime end homme leida olukorras, kus tagasipöördumatu kahju meie metsadele on sündinud. ELF tegutseb teaduspõhiselt ning seega vajame metsade kaitsel usaldusväärset infot - kaasaegseid andmeid metsaelupaikade ja seal leiduvate väärtuste kohta.

Loodusväärtuste kaardistamine. Foto: Maria Kooskora

Plaanime kogutud annetuste abil:

  • Jätkata Eesti metsade loodusväärtuste kaardistamist

  • Tõsta avalikkuse tähelepanu alla metsaga seotud loodusväärtuste teabe puudulikkus

  • Leida rahastus suuremaks üle-eestiliseks metsade loodusväärtuste kaardistamiseks


Eestimaa Looduse Fondi arveldusarvele ülekannet tehes (lisa juurde selgitus "metsa loodusväärtuste kaardistamine"):
Swedbank: EE282200221005100292
SEB: EE691010102001506006

Ma Armastan Aidata keskkonnas:

PayPali kaudu: