Kõik uudised

Äsja vastuvõetud Läänemere tegevuskavast: mõte on hea, kuid ei ole piisav kaitsmaks ühte maailma kõige ohustatumat mereökosüsteemi

21. oktoober 2021

Läänemere tegevuskava (BSAP), mille eesmärk on „drastiliselt vähendada Läänemere reostust ja taastada hea ökoloogiline seisund aastaks 2030”, võeti eile vastu kõikide lepinguosaliste keskkonnaministrite ja kõrgete valitsusametnike poolt. Eestimaa Looduse Fond koos Maailma Looduse Fondi (WWF) ja Puhta Läänemere Ühendusega (CCB) leiab, et kuigi tegevuskava sisaldab mitmeid olulisi eesmärke, nagu näiteks kaitstavate alade pindala kasvatamine vähemalt 30%ni merealast või taimetoitainete merre kandumise vähendamine ökoloogiliselt vastuvõetavale tasemele, ei ole see piisav mere hea seisundi saavutamiseks ning järgmise üheksa aasta jooksul on vaja palju jõulisemat poliitilist tahet merekeskkonna säilitamiseks ja taastamiseks.


Algselt hõlmasid kavandatud meetmed tõepoolest paljusid ambitsioonikaid tegevusi ja otsuseid, mida on nii hädasti vaja. Aja jooksul on aga poliitilise tahte puudumine plaani järjest nõrgestanud. „Tõelist tahet ja tegevusi Läänemere ökosüsteemi toimimiseks ei ole Läänemere tegevuskavas piisavalt: sammud mere heaks eeldavad väga tugevat tahet ja vastutustundlikku tegutsemist kõikides Läänemere riikides kohapeal,“ ütles ELFi mereprogrammi juht Alex Lotman. „Läänemere keskkonna parandamiseks peavad lepinguosalised oluliselt vähendama inimtegevuse kumulatiivseid negatiivseid mõjusid ja toetama säästvat arengut,“ lisas Lotman.

Kõigist algsesse Läänemere tegevuskavas sisalduvatest meetmetest on Läänemere riigid rakendanud vaid 25%. Kuigi lepinguosaliste võetavad meetmed on ajakohastatud kavas välja toodud, on nende meetmete rakendamisel selged poliitilised kohustused otsustava tähtsusega, et tagada meetmete riiklikul tasandil järgimine.

Läänemere tegevuskava uuendamise protsessi on keskkonnaühendused pidevalt jälginud. Vaatamata plaani üldistele puudustele väidavad WWF ja CCB, et tegevuskava algne mõte on jätkuvalt asjakohane. Piirkonna riigipead ja valitsusjuhid peavad võtma vastutuse Läänemere päästmiseks.


  • Teadlased ja VVOd saatsin septmebris otsustajatele ka pöördumise Läänemere tegevuskava murettekitavast kursist. 
  • Seitse kriitilist kohta, millega peab Läänemeres kaitsel tegelema