Kõik uudised

Teadlased ja VVOd Läänemere tegevuskava murettekitavast kursist

08. september 2021
Keskkonnaühendused ja teadlased saatsid septembri alguses Läänemere tervise eest heaseisvatele ministritele kirja, kus nõutakse  ministrite poliitilist pühendumist Läänemere heaks tegutsemiseks.

Viimase aasta jooksul on HELCOM  intensiivselt läbi vaadanud Läänemere tegevuskava (BSAP), mille kõik Läänemere riigid ja Euroopa Liit 20. oktoobril 2021 vastu võtavad, eesmärgiga saavutada Läänemere hea seisund. 

Hulk protsessi jälginud valitsusväliseid organisatsioone ja teadlasi, et  HELCOMi lepinguosalistel  on murettekitav ambitsioonikuse ja pühendumuse puudumine, kuna merekaitse meetmed pole piisavad ja tähtaegu lükatakse edasi. Teadlaste sõnum on selge: kiirenenud kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega oleme keskkonna pöördepunktis, millel on tulevastele põlvkondadele sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed. Viimase valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) aruande järeldused näitavad, et peame intensiivistama oma jõupingutusi, et minimeerida inimtegevuse tingitud eutrofeerumist, kaitsta ja taastada Läänemere elupaiku ning kohandada tulevasi kliimastsenaariume, mis mõjutavad tulevikus oluliselt Läänemere seisundit. Läänemere keskkonna parandamiseks tuleb seada konkreetsed poliitilised eesmärgid, mis vähendaksid märkimisväärselt inimtegevuse kumulatiivset negatiivset mõju ja toetaksid minimaalse mõjuga, kliimakindla ja süsinikuneutraalse maailma arengut.

Enne järgmist HELCOMi delegatsioonide juhtide kohtumist septembris on WWF koos valitsusväliste organisatsioonide ja teadlasega saatnud kirja, milles paluvad lepingupooltel kokku leppida HELCOMi BSAP 2021. aastal ja ministrite avaldus, mis seab järgmise 9 aasta poliitilised ambitsioonid. Seda palume ka Eesti riigijuhtidelt. 


Kiri täismahus (inglise keeles)

Läänemerd pildistas Ireen Trummer