Kuidas saab ettevõte ELFi toetada?

Eestimaa Looduse Fondile (ELF) on annetused oluline tugi selleks, et saaksime täita oma missiooni ning säilitada sõltumatust. Oleme avatud toetustele ettevõtetelt, kelle tegevus ja väärtused on kooskõlas meie omadega. ELFi toetades aitad hoida Eesti loodust!

Mukri raba. Foto: Katre Liiv

KUIDAS ANNETADA?


PÜSIANNETUS

Püsiannetused aitavad meil end kindlamini tunda looduse eest seistes. Näiteks metsade hoidmisel, kliimamuutuse pidurdamisel, elurikkuse säilitamisel, soode taastamisel, talgute korraldamisel, puhtama merekeskkonna hoidmisel, keskkonnasõbralikemate toitumisharjumuste kujundamisel. Püsiannetused annavad meile suuremad võimalused korraldada üritusi ja kampaaniaid, luua veebilehti või muud infomaterjali, kohtuda ja suhelda otsustajatega, tasuda administratiivseid kulusid ja ekspertkulusid, hoida enda eksperte.ELFile saab soovi korral annetada sularaha annetuskastidesse, mis asuvad  Tallinnas Stockmanni ja Solarise kaubamajas.

ÜHEKORDNE ANNETUS

Kui püsiannetajaks hakkamine vajab veel aega ja vaagimist, siis on hea kiire alternatiiv ühekordne annetus. Ettevõte saab valida sobiva aja, mil toetada Eesti elurikkust ja ELFi looduskaitselisi tegevusi. Isegi tilluke toetus on oluline meile ja Eesti loodusele.

Loodustalgud on ELFi üks pikemaajalisi traditsioone ning samal ajal üks praktilisemaid ning tõhusamaid viise loodust hoida. Aktiivne talguhooaeg kestab kevadest sügiseni, ent et talgud sujuksid viperusteta ning loodusele kõige vajalikumal ja sobivamal viisil, teeme ettevalmistusi juba talvekuudel.

Swedbanki annetuskeskkonnas saab endale hingelähedase organisatsiooni toetuseks luua annetusalgatuse. Algatust saab jagada näiteks ettevõtte töötajatega ning nõnda koguda annetus näiteks ELFile. Algatuse tegemine on prii.


Soetades annetuskingituse, teed kingituse mõnele loomaliigile ja Eesti elurikkusele. Kinke on aidanud luua Eesti kunstnikud ja disanerid, kingid on valmistatud keskkonda arvestavalt.

Kodru raba maastik maikuus. Foto: Katre Liiv

TEISI VIISE ANNETAMISEKS:

STRATEEGILINE PARTNERLUS

ELFi ja ettevõtte vahel saame sõlmida strateegilise partnerluse kokkuleppe. See annetusviis on mõeldud ennekõike suurannetajatele. Ettevõte toetab sel juhul ELFi konkreetse valdkonna tegevusi mitme aasta jooksul sellises mahus, mis toob kaasa olulise mõju. Kui Sul tekkis mõtteid partnerluse teemal, võta palun ühendust ELFi ettevõtete annetuste koordinaatoriga Aiki Aviga aiki.avi@elfond.ee, 56635601

PANGALINK

SA Eestimaa Looduse Fond:

Swedbank: EE282200221005100292
SEB: EE691010102001506006

Toeta Paypali kaudu:


ELF saab ettevõttele soovi korral koostada arve või maksenõude annetuse tegemiseks.

ELF on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ning seetõttu on annetused meile teatud piirides maksuvabad. Maksuvabad on annetused ja kingitused kuni 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% „palgafondist”) või 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Lisainfo: Aiki Avi, aiki.avi@elfond.ee,  56635601