Aita kaitsta Eesti metsa!

Milles mure?

Eesti on metsane maa. Metsa rikkus ja tugevus lähtub tema mitmekesisusest. Mitmekesine mets tähendab elupaiku väga erinevatele liikidele, sh haruldastele liikidele. Suur mitmekesisus muudab metsad kahjustustele vastupidavamaks ja suurendab nende taastumisvõimet suurtest häiringutest (tormid, tulekahjud jne). Selle sajandi alguse äärmiselt intensiivne metsamajandamine on surve alla pannud vanades metsades elutsevad liigid. Lisaks vanade metsade elustikule vajavad tähelepanu ning elutingimuste tagamist ka teised liigid. Paljudele on eluks vajalikud näiteks surnud puud, looduslik veerežiim, üksikute suurte puude säilitamine vms.

Kuidas saan aidata?

Metsa on võimalik aidata, kui metsaomanikuna eelistad püsimetsandust ning jagad enda teadmisi ning tehnikat teistega. Samuti saad teha annetuse ELFile.

Mida annetustega teeme?

Sinu annetuse toel saame ellu viia kõige mõjusamaid tegevusi Eesti metsade kaitsel - olgu selleks siis metsa loodusväärtuste kaardistamine, teadmistepõhiste säästva metsanduse põhimõtete eest seismine Eesti metsapoliitikas, koostöö metsaomanikega säästliku metsamajandamise edendamiseks, koostöö metsafirmadega läbipaistva metsandussektori nimel või metsanduse suurematele probleemidele avaliku tähelepanu juhtimine. Loe lähemalt!

Anneta!