Aita pidurdada kliimamuutusi!

Milles mure?

Kliimamuutus on ilmastikuolude muutumine pika aja jooksul - seda aastakümnete või lausa miljonite aastate jooksul, konkreetses piirkonnas või kogu Maal. Tänapäeval räägitakse eelkõige 1880. aasta tööstusrevolutsiooniga hoo sisse saanud globaalsest kliimamuutusest, mille peamiseks põhjustajaks on teadlaste hinnangul inimtegevus. Inimtegevuse tagajärjel õhku paiskunud kasvuhoonegaasid on põhjustanud globaalse keskmise temperatuuri tõusu pea 1° C võrra, mis põhjustab aga omakorda hulgaliselt muutusi üle maakera. Mõned ilmsemad näited kliimamuutuste mõjust Eestis on ekstreemsemad ilmastikuolud, nt põuad ja tormid, vee halvenev kvaliteet ja terviseriskid, haiguste levik. Peamised inimtekkelise kliimamuutuse põhjustajad on fossiilkütuste põletamine energia tootmises, transport põllumajandus, metsade maharaiumine ja turbamaade kuivendamine.

Kuidas saan aidata?

Kliimamuutuste vastu võitlemise toetamiseks vestle kliimamuutuse ja lahenduste teemadel sõprade ja perega, väldi auto kasutamist ja söö võimalikult palju kohalikku ja taimset toitu. Samuti saad teha annetuse ELFile.

Mida annetustega teeme?

Näeme, et Eesti vabaühendustel on oluline roll Eesti energia tulevikustsenaariumide teemalises diskussioonis. Panustame vabaühenduste suuremasse koostöösse ja suutlikkusse põlevkivienergeetikast väljumise teemal. Suurendame Eesti inimeste huvi ja teadmisi kliimamuutuse ja energiasektori väljakutsete osas. Tekitame mõtestatud dialoogi Eesti energeetika tulevikustsenaariumide teemal, et leida ühiselt lahendusi madala süsinikusisaldusega majandusele ülemineku riskide maandamiseks. Loe lähemalt!

Anneta!