Vääriselupaikade tutvustamise kampaania

Vääriselupaikade tutvustamise kampaania
Algus:2007
Lõpp: 2007
Eesmärk: Suurendada metsaomanike kui ka laiema avalikkuse teadlikust metsavääriselupaikade olemusest ja olulisusest

Mis on metsa vääriselupaigad?

Meie metsades leidub kõrgeid loodusväärtuseid, mille säilitamine aitab kaasa kogu metsamaastiku ökoloogilise stabiilsuse ja paljude haruldaste liikide püsimajäämisele. Metsa vääriselupaik on põlismetsaliikide kodu. Vääriselupaigas kasvab jämedaid või väga vanu puid, leidub kuivanud tüvesid ning puutüükaid, metsa all on palju jämedat kõdupuitu. Vääriselupaik võib olla killuke kunagisest põlismetsast, aga ka põline puisniit või puiskarjamaa. Vääriselupaikade hoidmine on metsaomaniku võimalus oma metsa ise riigi toel hoida.

ELFi kampaaniategevused

Eesti Joonisfilm lubas kasutada kampaania raames tegelaskujusid multifilmist „Lepatriinude jõulud“, et lõbusamas vormis juhtida tähelepanu tõsisele sisule. Kevade kestel tutvustati laiale avalikkusele erinevate kanalite vahendusel Eesti metsade loodusväärtusi, metsaomanikke informeeriti vääriselupaiga kaitseks vabatahtliku lepingu sõlmimise võimalustest, samuti viidi läbi metsakaitsealane viktoriin koolidele.


Kampaania sündis koostöös Keskkonnaministeeriumi ja SA Erametsakeskusega.