Ülemaailmne konverents "Nafta mõju elusloodusele"

Ülemaailmne konverents
Algus:2009
Lõpp: 2009
Eesmärk: Kogemuste jagamine, naftareostuseks valmisoleku suurendamine, parem koostöö riikide vahel.

Konverentsist

Konverentsi teaduslik programm hõlmas üle 60 teadusliku ettekande maailma juhtivatelt ekspertidelt naftaga määrdunud eluslooduse pääste ja selleks valmisoleku vallas. Rõhutati järgmisi teemasid: juhtumite analüüs, valmisolek, planeerimine, pääste, rehabilitatsioon, vabastamisjärgne jälgimine ning preventsioon.

Konverentsi eelne programm hõlmas nelja lühikursust: reostunud eluslooduse päästeks vajalike hoonete ja ruumide planeerimise aktiivtreening; naftareostuse likvideerimise baaskursus; naftaga määrdunud eluslooduse pääste alused ning nafta mõju hindamise üldpõhimõtted.

Konverentsi järgne programm hõlmas kolme kursust: edasijõudnute treening naftaga määrdunud lindude puhastamisel; naftaga määrdunud lindude lahkamine ning analüüs; määrdunud lindude püüdmise tehnikad(välitreening Paljassaares, Katariina kail).

Rahvusvaheline konverents „Effects of Oil on Wildlife“ (Nafta mõju elusloodusele) 2009 oli ülemaailmne sündmus, mis toimus 2009. aastal juba kümnendat korda. Alates esimesest konverentsist 1982. aastal on konverents pälvinud rahvusvahelise tunnustuse kui naftase eluslooduse pääste ja reostustõrjeks valmisoleku peamine üritus, mis pakub laialdast teemavaldkonda ning kõrget teaduslikku taset. Siiani oli konverentsi korraldatud väljaspool Ameerika Ühendriike vaid kaks korda: aastal 2003 Hamburgis Saksamaal ja aastal 2005 St John´is Kanadas. Konverentsist võtsid osa paljude riikide teadlased, ametiisikud ja kolmanda sektori esindajad, keda võib kindlasti pidada merereostusvaldkonna tipptegijateks terves maailmas. Nimetatud konverentsi korraldamise usaldamine Eestile oli ilmselgelt austusavaldus ning samas ka usalduse ülesnäitamine Eesti suhtes..

Konverentsil käsitletavad peamised merereostusega seonduvad teemad olid järgmised:

  • Ohustatud liigid
  • Nafta mõju elusloodusele
  • Veterinaarmeditsiin
  • Rehabilitatsioon: ruumid, majandus ja logistika
  • Vabastamisjärgne ellujäämusKrooniline naftareostus ja selle mõju elusloodusele
  • Mõjude hindamine
  • Tegutsemisplaanide koostamine ning üldine reostustõrje valmisolek
  • Vabatahtlike koordineerimine
  • Vastutus merereostuse tekitamise eest ning kahjude korvamine
  • Valitsus ja tööstus
Konverentsil osales 140 osalejat 25 riigist.