Toksiliste ainete teavituskampaania koos Greenpeace'iga

Toksiliste ainete teavituskampaania koos Greenpeace'iga
Algus:2006
Lõpp: 2006
Eesmärk: Euroopa kemikaalimääruse REACH toetamine, üldsuse informeerimine tervist ja keskkonda ohustavatest kemikaalidest.

Mis on REACH?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals - Kemikaalide registreerimine, hindamine ja autoriseerimine) eesmärk on kaitsta meie tervist ja keskkonda ohtlikest kemikaalidest tuleneva saaste eest. REACH nõuab firmadelt ohtlike ainete asendamist vähem ohtlike alternatiividega. ELF osales suures kampaanias, et muuta Euroopa kemikaalimäärus REACH võimalikult keskkonnasõbralikuks.

Paraku on keemiatööstuse surve asenduspõhimõtte rakendamise vastu olnud nii tugev, et REACHist on näiteks välja jäänud kohustusliku asenduse nõue mitmetele ohtlikele keemilistele ühenditele - muuhulgas neile, mis võivad põhjustada vähki või häirida hormonaalsüsteemi talitust.

Kampaania tegevused

ELFi ja Greenpeace'i korraldatud Euroopa kemikaalimääruse REACHi toetamise ühiskampaania käigus külastas Tallinnat laev Arctic Sunrise. Laeval toimus pressikonverents, kus avalikustati analüüside tulemused ja tutvustati REACHi tähtsust.

ELF uuris koostöös Greenpeace'ga verd neljal Eesti tuntud inimesel. Laulja Liisi Koikson, saatejuht Vahur Kersna, kirjanik Maimu Berg ja ökoteoreetik Marek Strandberg on erineva tausta ja erinevas vanuses inimesed, kelle vereanalüüsid annavad kaudse ülevaate meid ümbritsevast keemiatööstuse mõjust. Kõigil analüüsil osalenud inimestel leiti verest ohtlikke tehislikke keemilisi ühendeid. Sellise keemilise kokteili mõju organismidele ja keskkonnale ei oska keegi täpselt ennustada.