Toiduprojekt Eat4Change ja Lihafoor

Toiduprojekt Eat4Change ja Lihafoor
Algus:2020
Lõpp: 2024
Eesmärk: Koostada Eesti oludele vastav liha keskkonnamõju kokkuvõttev leht ehk lihafoor, millelt on leitavad esmased sammud keskkonnateadlikuma valiku tegemiseks neile, kes loomset valku tarbivad. Siia käib ka taimse toidu osakaalu suurendamine.  Lisaks  suurendada noorte (vanuses 15-35) teadlikkust toiduga seotud keskkonnamõjudest ja näidatakse võimalusi olla aktiivne kodanik ja teadlik tarbija. Oluline on muuhulgas näidata kuidas meie tarbimise keskkonnamõju puudutab riike väljaspool Euroopat.

Projekti käigus kaardistatakse kohalikule tarbijale kättesaadavad lihatüübid ja hinnatakse nende keskkonnamõju.  Lõpptulemus on abiks tarbijatele, kaubanduskettidele ja restoranidele, kes soovivad teha kaalutletud valikut liha ostmisel.  Lihafoori koostamisel on oluline koostöö kohalike tootjatega, kuna see võiks soodustada ka säästlikumatele tootmispraktikatele üleminekut.

Lihafoori arendatakse koostöös kohalike eskpertide ja Maailma Looduse Fondi (WWF) rahvusvahelise töörühmaga. Lihafoor on ajas muutuv.

Eestimaa Looduse Fond planeerib projekti käigus teadlikkust suurendavaid kampaaniaid, praktilisi tegevusi noortele koos kokkamisvõistluste ja toidu degusteerimisega. Vabatahtlikud noored saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistel koolitustel poliitikate kujundamises kaasa rääkimise ja aktiivse kodaniku rolli teemadel. Rahvusvahelises töörühmas valmib noortele mõeldud veebiplatvorm.

Projekt ei tegele teatud kindlat tüüpi dieetide või maailmavaadetele vastava toitumisnõustamisega. Eestis on selleks juba väga tublid organisatsioonid. Eesmärk on näidata toidu kohalikke ja kaugemaid keskkonnamõjusid võimalikult laias spektris tarbijatele.

Projekti käigus valmis veebikeskkond „Lihafoor

Projekti partnerid: AIESEC Austria, Maailma Looduse Fondi (WWF) organisatsioonid Soomes, Rootsis, Austrias, UK-s, Prantsusmaal, Belgias, Brasiilias ja Kreekas, Maailma Looduse Fondi poliitika osakond Belgias (WWF EPO), Argentiina Looduse Fond (Fundación Vida Silvestre Argentina), Portugali Looduse Fond (Associação Natureza Portugal) ja Eestimaa Looduse Fond.

Kontakt: Silja Kana, silja.kana@elfond.ee

Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjoni DEAR programm.