Soode taastamise kogemuse jagamine

Soode taastamise kogemuse jagamine
Algus:2014
Lõpp: 2017
Eesmärk: Jagada erinevatele huvigruppidele teavet sooökosüsteemide toimimisest ja neid ohustavatest tegevustest, et ennetada seni säilinud soode olukorra jätkuvat halvenemist, samuti soode kuivendamisest lähtuvate CO2 heitmete suurenemist.

Miks on tarvis eri riikide vahel kogemusi vahetada?

Lätlaste sootaastamise kogemus ning analüüsid annavad väga väärtuslikku teadmist kohalikele ekspertidele. Samuti võiks Läti kogemuse jagamine olla huvipakkuv ning julgustav ka meie avalikkusele. Projekt aitab otseselt kaasa soode taastamistegevuse arenemisele Eestis ja seeläbi ka Looduskaitse arengukava 2020 vastavate eesmärkide täitmisele.

Eesti soode taastamise kohta saad lähemalt lugeda siit!

Projekti tegevused

Projekti käigus viiakse läbi soode taastamistegevused Lätis ja vastavat kogemust jagatakse Eesti asjaomastele organisatsioonidele ja avalikkusele.

2016. aasta veebruaris korraldati rahvusvahelisel märgalade päeval Tartus soode taastamisele ja kaitsele pühendatud seminar.

2017. a juulis korraldati õppereis Lätti soode (sh madal- ja siirdesood ning rabad) taastamise tegevustega tutvumiseks. Pildid õppereisist leiad siit!

Projekti kontakt, partnerid ja rahastus

Projekti kodulehekülg: http://www.mitraji.lv/ 
Juhtpartner: Läti Ülikool, projektijuht: dr. Mara Pakalne, tel. +371 2951100, e-post: mara.pakalne@lu.lv 
Projekti partnerid: Eestimaa Looduse Fond, E-Buvvadība OÜ, RIDEMO OÜ ja BUND Diepholzer Moorniederung.
Rahastaja: Euroopa Liidu LIFE+ Programm
Kaasrahastajad: Läti Looduskaitse Fond (Latvian Environmental Protection Fund Administration) ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.