Raamat ja näitus "Muutuv Eesti loodus"

Raamat ja näitus
Algus:2011
Lõpp: 2015
Eesmärk: Anda ülevaade Eesti looduses toimunud muudatustest ning selgitada inimtegevuse mõju.

Raamatust

2016. aastal nägi ilmavalgust Rein Kuresoo raamat „Muutuv Eesti loodus“. Raamat teeb ülevaate Eesti looduses toimunud muutustest läbi aegade, seda nii sõnas kui pildis. Kuna raamat sai alguse loodusobjektide ja paikade taaspildistamisest, on raamatu peamine fookus suunatud ajalõigule, mis on fotodega dokumenteeritud ehk umbes sajale viimasele aastale.

Vaata raamatu digiversiooni!


Autor võtab peatükkide kaupa kokku meie metsa, pärandkoosluste, märgalade ja veekogudega toimunud muutused ning vaatab eri liikide lisandumist ja hääbumist Eesti looduses. Rein Kuresoo sõnul muutub loodus meie ümber kiiremini, kui me aimata oskame.

Ilmunud raamatus on ka palju fotosid, mitmel puhul on muutuste ilmestamiseks kõrvutatud arhiivi fotosid tänapäevaste vaadetega. Paljud taas üles pildistatud motiivid on vana pildiga kõrvuti väga ilmekad – loodus on nii mõneski paigas saja aasta, aga vahel ka tunduvalt lühema aja jooksul, tundmatuseni muutunud.

Raamatu tiraaž on 2000 eksemplari, mis on mõeldud tasuta jagamiseks koolidele, loodus-hariduskeskustele jt sihtgruppidele. Raamatu soovi korral palume ühendust võtta ELFi büroojuhiga elf@elfond.ee, 7428 443.

Näituselt "Muutuv Eesti Loodus" leiab tänapäeval ja sajand tagasi tehtud hea kvaliteediga fotod erinevaist Eesti paigust koos looduses toimunud muutusi selgitavate lühikommentaaridega.

Nii raamatu kui näituse koostamist toetas SA Keskkonnaivenseeringute Keskus.