Parima noore loodustaluniku auhind

Parima noore loodustaluniku auhind
Algus:2005
Lõpp: 2010
Eesmärk: Tõsta esile ja edendada loodussõbralikku talupidamist Eestis.

Auhinnast

Noore loodustaluniku auhinnafond loodi Aleksei Lotmani annetusest ja auhinna suurus oli 10 000 krooni. Noore loodustaluniku auhinda antivälja koostöös Eestimaa Talupidajate Keskliiduga (ETKL). Kandidaate võis esitada ka ETKL maakonnaliitude või erialaühenduste kaudu.

 Žürii võttis hindamisel arvesse järgmist:

* pärandkoosluste hooldamine
* mahetootmine
* põlistõugude kasvatamine
* toodangu müük (tulu ei kujune ainult toetustest)
* ökoturism (või vähemalt elementaarsel viisil säästlik loodusturism)
* üldine maastikuhoid ja traditsioonilised või traditsioonile tuginevad ehitised
* energiasääst või taastuvenergia säästlik kasutamine

ELF enam konkurssi ei korralda.